Workshop: Norsk bustad- og urbanforsking 2024

I samarbeid med BOVEL inviterer dei fire forskingsinstitutta ved Senter for velferds- og arbeidslivsforsking ved OsloMet til eit nytt heildags arbeidsseminar om bustad- og urbanforsking.

Sted: KK-senteret, Pilestredet 46, 3. etasje

Dato/Tid: 26. januar 2024, kl. 09:00 til 16:00

Arrangør: Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Påmelding: Påmelding til nettskjema.no (frist 31. des 2023). Arrangementet (inkludert middag) er gratis.

Alle forskarar som skriv innanfor feltet, uansett disiplin eller tema, blir invitert til å presentere arbeida sine i eit kollegialt forum. Seminaret er reservert for artikkelutkast (eller utkast til bokkapittel) som er tenkt publisert i fagfellevurderte tidsskrift i Noreg og internasjonalt. 

Vi fører vidare formatet med ein kort presentasjon av arbeidet etterfølgde av ein førebudd kommentar og generell diskusjon, ca. ein halv time per paper.

Seminaret vil finne stad på OsloMet, og er eit samarbeid mellom dei fire SVA-institutta og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning. Det vil bli servert lunsj og felles middag på kvelden.

Ein kan også delta utan å leggje fram paper, men vi føreset at alle deltakarar er med og bidreg til å gjere dette til eit levande og konstruktivt arbeidsseminar.

Vi ønskjer å nytte høvet til å minne om Tidsskrift for boligforskning (idunn.no). Som i fjor blir deltakarane til workshopen inviterte til å bidra til neste nummeret av tidsskriftet – innsendingsfrist er 1. mars 2024.

Vi håpar å sjå så mange av dykk som mogleg!

Hilsen arrangementskomiteen
Maja Flåto og Kristin Aarland, NOVA ved OsloMet

Program

Fra kl. 9: Kaffe og mingling. KK-lounge (rommet til venstre når du kommer opp trappen til 3. etg. i P46)

kl. 9:45: Velkommen og informasjonspunkter

kl. 10- 12: Fellessesjon i KK-lounge. Ordstyrer: Kristin Aarland.

 • 10.00: In the shadow of the homeownership strategy – housing careers in the rental sector. Lena Magnusson Turner (NOVA, OsloMet)
 • 10.30: Oppvekst i kommunal leiegård: hva sier ungdommene selv? Ingar Brattbakk (AFI, OsloMet)
 • 11:00: Co-production and sustainability: Self-managed homeless programs in the Netherlands and Norway. Håvard Åslund (Sos.arb, OsloMet)
 • 11.30: Low-income households in new housing: a trade-off between housing security, housing quality, and intra-urban location? Iselin Hewitt (ISS, UiO).

kl. 12-13: Lunsj

kl. 13-14.30: Kvantitativ sesjon i KK-Lounge. Ordstyrer: Lena Magnusson Turner.

 • 13.00: Some Like it Hot: The Effect of Auction Temperature on Urban Real Estate Prices. Dag-Einar Sommervoll (NMBU)
 • 13.30: Price effects of restricting supply of small apartments in the inner city. Jeanette Fjære-Lindkjenn (Housing Lab, OsloMet).
 • 14.00: Eiendomsmeglingen – en glemt prisdrivende faktor på boligmarkedet. Geir Tufte (HiØ)

kl. 13-14.30: Kvalitativ sesjon i rom PA314 (3.etasje i P46). Ordstyrer: Jardar Sørvoll

 • 13:00: Her bor vi: Folk som ikke tåler bråk og utagerende villstyringer. Leieboeres erfaringer med kommunal bolig. Katrine Maurseth Woll (VID)
 • 13:30: Den bærekraftige byen. Kristin Reichborn-Kjennerud (AFI, OsloMet)
 • 14:00: Fra kommunal leiebolig til eie med startlån. Maja Flåto (NOVA, OsloMet)

Kl. 14.30-14.45: Kaffepause

Kl. 14.45- 16.45: Fellessesjon KK-lounge Ordstyrer: Ingar Brattbakk.

 • 14.45: Det kommunale boligregimet i store norske byer. Hva er utfordringene? Jardar Sørvoll (NOVA, OsloMet)
 • 15.15: Stay or go? How local labour markets affect refugees return-to-home. Quasi-experimental evidence. Henrik L. Andersen (Norce/HVL)
 • 15.45: Homeowner-Renter Wealth Inequalities and  Position in the Rural-Urban Hierarchy. Terje Wessel (ISS, UiO)
 • 16.15: Childhood residential mobility and early childbearing: How sensitive are results to mobility measurement? Kristin Aarland (NOVA, OsloMet).

Kl. 18: Middag på Smalhans, Ullevålsveien 43, 0171 Oslo.


Foto: Colourbox.com