Klækken-seminaret 2021

         Klækken-seminaret 11.-12.november 2021

                        Barneliv og profesjonsutøvelse

            Tema: Barn og unges hverdagsliv – hverdagslivsforskning

Velkommen til et nytt seminar på Klækken. Seminaret har som formål å få tid til akademiske samtaler, gode diskusjoner og tenke strategi fremover.

Torsdag 11.november

10.00-10. 15  Ankomst, kaffe, velkommen/Anne

10.15-10.45    Presentasjonsrunde (kort: navn og tilknytning)

10.45-11.00:  Kort informasjon om gruppas aktiviteter:

  • Presentasjon av hjemmesiden: – Childlife (oslomet.no)
  • To seminar og ett debattmøte er gjennomført
  • Intern konferanse: den 8. Barn og unge på tverskonferansen
  • Noen fra skrivegruppe 1 forteller litt om skriveprosjektet med Ann Phoenix.

11.00-11.45: Marit Ursin: Relasjonelle rettigheter i barnevernet og intergenerasjonell rettferdighet i klimapolitikken

11.45-12.00: Pause og frukt

12.00-12.45: Dagmara Bossy: Ivaretakelse av barn med funksjonsnedsettelser.

12.45-13.30:   Lunsj

Oddbjørg is chair

13.30-17.00:    Everyday life: Concepts, theories and methodological implications (see p.3)

13.30 – 13.35  Anne Greve: Introduction

13.35 – 13.45  Liv Mette Gulbrandsen: Everyday life? An input to the discussions

13.45 – 14.30  More inputs:

Sissel Seim og Oddrun Sæther: Lefebvre and materiality

Anita Sundnes: Understanding child care and development through the Life mode concept

Margrete Aadnanes: Child Welfare – Everyday as a point of departure in research with young people who have experiences with child abuse and maltreatment 

Oddbjørg Skjær Ulvik: ’Conduct of everyday’ life in critical psychology

Sigrid Østensjø: Children’s everyday life and physiotherapy          

14.30 – 15.00 Even more inputs: Everybody

15.00 – 15.30  Coffee break

15.30 – 15.45  Alison Clark comments

15.45 – 16.00 Michel Vandenbroeck comments

16.00-17.00: What to do next? Discussion, plans and decisions.

19.00 Dinner

Fredag 12. november

Olav møteleder

9.00 – 10.30: Hvordan kan vi forske på hverdagsliv? Hvordan få frem kompleksiteten?

9.00 – 9.30: Marte Eriksen: Å utforske det pedagogiske hverdagslivets kompleksitet

9.30-10.00: Emad al-Rozzi: Researching unaccompanied asylum seeking children everyday life.

10.00-10.30: Kaja Braathen: Studenters forhandlinger om mening i et tverrprofesjonelt utdanningsprogram om barn og unge.

10.30-11.00   Kaffe/utsjekking

11.00-12.30  Hverdagsliv og profesjon. Fortsettelse fra  septemberseminaret.

Korte innledninger av  Liv Mette/Oddbjørg/Solveig/Olav før diskusjonen.

12.30-13.30   Lunsj

Mette møteleder

13.30-15.00:   Hva har vi gjort, hva er vi opptatt av, hvordan kan vi tenke strategi videre. Hvilke forskningsprosjekter får midler og hvordan kan vi bli en del av det?

Hvem vil bidra til vårens aktiviteter?

  • Frokostseminargruppe
  • Intern konferansegruppe
  • Skrivegruppe

15.00-15.30: Kort oppsummerting og evaluering av seminaret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *