Velkommen til Barnelivsseminar fredag 24.mars kl. 13-15

Sted: P-46: PA-357

PROGRAM:

13.00-13.15: Velkommen. Kort om Barneliv og profesjonsutøvelses aktiviteter i 2023

13.15-14.00: Salman Türken: (foreløpig tittel) Psykologisering av/innen pedagogikken. Økt bruk av dekontekstualisert, «apolitisk», «objektiv» psykologisk litteratur i barnehagepedagogikken. Presentasjon og diskusjon.

14.00-14.15: Pause

14.15-15.00: Jennifer Drummond Johansen: (foreløpig tittel) Mot et livsløpsperspektiv og en kontekstualisert forståelse av menneskers plager og utfordringer innen flyktningefeltet. Presentasjon og diskusjon.

Ingen påmelding.

Vel møtt!