Kategorier
Ukategorisert

Deltakelse på Læringsfestivalen 2018 ved NTNU

Programmet deltok med oralt innlegg på Læringsfestivalen 2018 ved NTNU, Trondheim, 3.-4. mai 2018. Se lenke til Læringsfestivalen 2018 Professor Jens-Christian Smeby, SPS, OsloMet og professor Kjell Sverre Pettersen, HV, Oslo delte på presentasjonen. Denne hadde følgende punktvise innhold som både viste til avholdt og pågående aktivitet i programmet, samt ønsker for framtiden: –En hjemmeside […]

Programmet deltok med oralt innlegg på Læringsfestivalen 2018 ved NTNU, Trondheim, 3.-4. mai 2018.

Se lenke til Læringsfestivalen 2018

Professor Jens-Christian Smeby, SPS, OsloMet og professor Kjell Sverre Pettersen, HV, Oslo delte på presentasjonen. Denne hadde følgende punktvise innhold som både viste til avholdt og pågående aktivitet i programmet, samt ønsker for framtiden:

–En hjemmeside for programmet finnes

–En «idèmyldringsworkshop» for vitenskapelige ansatte innen helsefag er arrangert

–En systematic review er startet

–En blogg for programmet er etablert

–Nå foreligger innstillingen til stipendiatstillingen

–Ønsker å etablere et forskernettverk med tilknytning til programmet på tvers av helsefagene ved OsloMet

–I senere faser bør forskning på digitalisering og læring involvere hele OsloMet

–Inviterer her og nå til nasjonalt forskersamarbeid om digitalisering og læring

Se lenke for inivitasjon til Læringsfestivalen 2019