Modul 5

28.08.2019 Tema for dagen: introduksjon, kultur (kulturforståelse) og sosialt komplekst og relasjontelt perspektiv. Foreleseren starter med å snakke om pedagogiske tilnærminger.  Vi […]