Modul 5

28.08.2019

Tema for dagen:

introduksjon, kultur (kulturforståelse) og sosialt komplekst og relasjontelt perspektiv.

Foreleseren starter med å snakke om pedagogiske tilnærminger.  Vi synger «bæ bæ lillelam» sammen og snakker om hva denne sangen sier.  eks: søndag: kirkebesøk!, kjernefamilien osv.  Sangen kan påvirke alle ulikt, noen kan oppleve utfordringer. I kontakt med barn har vi et ansvar ovenfor barn.  Vi har vært innom hvordan vi tolker barn.  Barnsutvikling preges av hva dere tenker om barn. Hva slags kunnskap vi har om barn og familien.

  • The understandascope – Michael Leuning
  • «Knowlegde and knower cannot be seperated» Eks: Rosenhan eskperimentet. (tanker påvirker utviklingen!)

Syn på utvikling, modning, ytre påvirkning og gjensidighet og samspill innen kulturelle rammer.

Faglige tilnærminger ser vi barnet som – umodent skjørt sårbart passivt eller som kompetent handlende.

Kulturpsykologi- en psykologi som forstår mennesker – og menneskers atferd, tanker og følelse- som del av kulturelle og historiske sammenhenger.

– også psykologisk utvikling

-mennesker er både kulturlig og naturlig skapning

-utvikling kan ikke forstås uavhengig av kontekst, men må forstås i en sosial, kulturell og historisk sammenheng.

forløperne- Meaad- Vygotsky- Bronfenbrenner

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *