Inspirasjon

Noen sosio-materielle relasjonelle perspektiver på materialer, barn, kunst og håndverk

faglig refleksjon ved Bente Fønnebø

Med lyd, kropp og sang overskrides grenser mellom kunstpedagogiske uttrykksmåter nært for barnehagebarn. Kreative studenter i Ledelse av kunst, håndverk og kultur ved Oslomet legger ut variasjoner av inn- og uttrykk fra fem moduler høstens verksteder og moduler 2018. Følg med!

I perioden uke 46-50 endres undervisningsformen til individuell arbeid og veiledet selvstendig fase – og spennende tematiske prosesser tar form… frem mot visuell mappe og muntlig formidling. Kanskje kommer det en digital utstilling nærmere jul!

Her glimt fra modulen med faste og harde materialer og workshops underveis. I denne fordypningen utforskes materialer både innen tradisjonelt

 

håndverk og utforskende aktive materielle relasjoner der rom, sted, ting og oss er del av det hele.

I Kelly Bouchers workshop med papir utforsket vi papir som aktivt «snakkende»  materialitet innen posthumane utforskninger.

Å veksle mellom fordypende teknikker der tradisjon og fornying er sentralt handler om å både ha med seg grunnleggende teknikker og arbeidsmåter samtidig som man på lekende måter åpner opp for å forstå materialer som del av det som uttrykker seg, tilblivelse, væren og det å leve her med materialene slik barn utforsker dem på kroppslige og mentale måter.