Researching with materials to cultivate an ecology of practice

Researching with materials to cultivate an ecology of practice in early childhood education  – refleksjoner etter Kelly Bouchers workshop 31.10.18

ved Bente Fønnebø, fonnebo@oslomet.no

Intro: Materialer kommer fra et sted- tenker vi over det? At materialene har en fortid som noe annet? Hvilke diskurser om materialer pågår i barnehagen? Når vi kjøper inn varer fra kataloger, hvilke tanker har vi da? Er noen materialer del av undertrykkende fabrikker som utbytter fattige arbeidere?

Hvilke bærekraftige valg kan vi foreta ved å vite noe om produksjonen og ved å velge gjenbruksmaterialer eller naturmaterialer? Kelly Boucher stile mange etiske spørsmål før hun tok oss med på kroppslig og mental utforskning av PAPIR.

Hvordan kan materialer gis større forståelse som aktive og formende i seg selv, i kraft av materialenes egenskaper som lette, tunge, tette, åpne, som gir deg lyd og kroppslige erfaringer? Dette spørsmålet fulgte meg underveis i Bouchers utfordrende spørsmål knyttet til vårt forhold til materialer som aktive i seg selv. 

Glimt fra Kelly Bouchers workshop 31.10.18, viser hvordan studenter og lærer ved Fordypning i ledelse av kunst, håndverk og kultur undersøkte hvordan PAPIR snakker, påvirker, virker på kropp og sinn.

Vi takker Kelly for utfordrende spørsmål knyttet til materialforståelse og vi takker også forskerne Nina Odegard, Ann-Hege Waterhouse og Karin Fajerson for deltagelse og innspill. Student-refleksjonene i etterkant handlet om hva materialer gjør, ikke hva vi gjør med materialer. Denne materielle workshop skapte mange nye impulser og følger oss fra tema SVEV videre inn i modul 4 om TRÅD  og senere i individuelle prosesser frem mot eksamen.