Wardrobe Research for Change

2. mars, 9.00-16.00, Pilestredet 46 – Clara Holsts hus, Athene 1&2, OsloMet

Forskningsprosjektet CHANGE inviterer til heldagsseminar om´wardrobe studies´ som forskningsmetode, og hvordan den kan benyttes til å løse utfordringer i
dagens klesforbruk og moteindustri. Det blir innlegg fra Kate Fletcher, Else Skjold, Ingun Grimstad Klepp og andre forskere i CHANGE-prosjektet. Seminaret vil foregå på engelsk og er åpent for studenter, forskere, designere og andre som jobber innenfor feltet. Send påmelding med et par ord om hvorfor det er relevant for deg via epost.

Program:

9:30: Arrival + check-in
9:30-10: Presentations of the CHANGE research project, its aims and scope by Ingun G. Klepp
10-12: The Wardrobe Gaze – workshop facilitated by Kate Fletcher and Else Skjold
12-13: Lunch
13-14:15: The Wardrobe Method – talks by CHANGE researchers
13:35-14:15: Q&A with participants and the CHANGE team
14:15-14:30: Future Scenarios; How can wardrobe research create change?
15:30-16: Round-up and plenary discussion