Garderobestudier

Garderobestudier er en metode for å få kunnskap om klesforbruk. Klesforskerne ved SIFO har stått helt sentralt i utviklingen av dem siden 2001 da Klepp gjennomførte en studie av hvorfor kvinner kaster klær. Her finnes en oversikt over bruken av metoden i SIFOs forskning, og hvor gode beskrivelser av metoden finnes. Garderobestudier er velegnet for studier av klær og miljø fordi den forener konkret kunnskap om klærne med hvordan de brukes. 

Via denne lenken finner du en oversikt over publikasjoner med garderobestudier, under finner du tekstene sortert på tema innenfor garderobestudier.

Lærebok med 50 ulike varianter av garderobestudier egnet for alle som vil prøve ut metoden: 

Fletcher, K. and Klepp, I. G. (eds.) (2017) Opening Up the Wardrobe: A Methods Book. Oslo: Novus. 

Artikler der metoden og dens historie beskrives:  

Klepp, I. G. and Bjerck, M. (2014) ‘A methodological approach to the materiality of clothing: Wardrobe Studies’, International Journal of Social Research Methodology, 17(4), pp. 373-386. 

Garderobestudier med vekt på å forstå hvordan klær går ut av bruk i Norge: 

Klepp, I. G. (2001). Hvorfor går klær ut av bruk? Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner. Retrieved from Oslo: https://hdl.handle.net/20.500.12199/5390 

Laitala, K., & Boks, C. (2012). Sustainable clothing design: Use matters. Journal of design research, 10(1/2), 121-139. doi:10.1504/JDR.2012.046142 

Laitala, K. (2014). Clothing consumption – An interdisciplinary approach to design for environmental improvement. (PhD thesis). Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. Retrieved from http://hdl.handle.net/11250/229724 

Laitala, K., & Klepp, I. G. (2015). Clothing disposal habits and consequences for life cycle assessment (LCA). In S. S. Muthu (Ed.), Handbook of life cycle assessment (LCA) of textiles and clothing (pp. 345-365). Cambridge: Woodhead Publishing (Elsevier Ltd). 

Laitala, K., Boks, C. and Klepp, I. G. (2015) ‘Making Clothing Last: A Design Approach for Reducing the Environmental Impacts’, International Journal of Design, 9(2), pp. 93-107. 

Kvalitative garderobestudier brukt for å få innsikt i klesvaner:  

Aall, C., Klepp, I. G., Støa, E., Engeset, A. B., & Skuland, S. (2011). Leisure and sustainable development in Norway: part of the solution and the problem. Leisure Studies, 30(4), 453-476. doi:10.1080/02614367.2011.589863 

Bjerck, M. (2017). Apparel at work. Work uniforms and women in male-dominated manual occupations. Copenhagen Business School, Copenhagen. 

Haugsrud, I. (2016). Sikre kort, kjærlighet og minner – En studie av seks personers verdifulle klær. Høgskolen i Oslo og Akershus 

Hebrok, M., Klepp, I. G., & Turney, J. (2016). Wool you wear it? – Woollen garments in Norway and the United Kingdom. Clothing Cultures, 3(1), 67-84. doi:10.1386/cc.3.1.67_1 

Klepp, I. G., & Laitala, K. (2018). Shared use and owning of clothes: Borrow, steal, or inherit. In I. S. Cruz, R. Ganga, & S. Wahlen (Eds.), Contemporary Collaborative Consumption – Trust and Reciprocity Revisited (pp. 153-177). Wiesbaden, Germany: Springer. 

Kvantitative globale garderobestudier: 

Klepp, I. G., Laitala, K., & Wiedmann, S. (2020). Clothing Lifespans: What Should Be Measured and How. Sustainability, 12(15). 

Laitala, K., & Klepp, I. G. (2020). What Affects Garment Lifespans? International Clothing Practices Based on a Wardrobe Survey in China, Germany, Japan, the UK, and the USA. Sustainability, 12(21), 9151.  

Wiedemann, S. G., Biggs, L., Nebel, B., Bauch, K., Laitala, K., Klepp, I. G., . . . Watson, K. (2020). Environmental impacts associated with the production, use, and end-of-life of a woollen garment. The International Journal of Life Cycle Assessment, 25(8), 1486–1499. doi:10.1007/s11367-020-01766-0 

Wiedemann, S. G., Biggs, L., Nguyen, Q. V., Clarke, S. J., Laitala, K. and Klepp, I. G. (2021) ‘Reducing environmental impacts from garments through best practice garment use and care, using the example of a Merino wool sweater’, The International Journal of Life Cycle Assessment

Pågående prosjektene der garderobestudier anvendes:  

CHANGE: Grønt skifte i klesforbruket, se mer på denne lenken.

Wasted Textiles, se mer på denne lenken.

Belong, se mer på denne lenken.