Siste nyheter

Siste publikasjoner


Arrangementer

REdu resultatseminar

Fredag 11. august 2023, kl. 09:00-10:00, Oslo/Zoom presenteres resultatene fra REdu prosjektet.

temaer


Her finner du en oversikt over temaene forskningen vår dekker. Klikk på et tema for å finne publikasjoner og litteratur som omhandler disse.


Våre forskningsprosjekter

Her ser du forskningsprosjektene vi jobber med for øyeblikket