Wasted Textiles

Målet med prosjektet er å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

Wasted Textiles er et samarbeidsprosjekt med mål om å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjektet blir ledet av Ingun Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og er støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond med 12 000 000 kr. av et totalbudsjett på 16 000 000 kr.

Bruken av plast har økt jevnt de siste 50 årene og i dag utgjør syntetiske tekstiler minst 60 prosent av den globale produksjonen. Syntetiske klær sprer mikroplast og tekstiler er særlig farlig for dyreliv og problematiske i avfallsbehandlingen. Prosjektet vil øke kunnskapen om syntetiske tekstiler i klær og andre produkter som hygieneprodukter, leker, sportsutstyr med flere.

Wasted Textiles vil starte med å få en oversikt over det som går ut av bruk. Det er tekstilene i dette stadiet vi omtaler som «bortkastede», og som kan «havne» i mange ulike avfallstrømmer, lagres eller komme på avveie. Fra dette punktet i produktets liv vil vi se både bakover og fremover i verdikjeden og spørre:

 1. Hva består bortkastede tekstiler av, hvordan og hvorfor oppstår det og hvordan kastes de?
 2. Hvor mye tekstiler, spesielt syntetiske, blir kastet i Norge?
 3. Hvordan kan forbruk av syntetiske tekstiler minimeres eller erstattes?
 4. Hva er de miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser er det av sirkulære strategier av syntetiske tekstiler?
 5. Hvilke reguleringstiltak vil kunne redusere volumet av syntetisk tekstilavfall?

De fem spørsmålene har hver sin arbeidspakke ledet av Klepp og Kirsi Laitala SIFO/OsloMet, Frode Syversen fra Mepex Consult, Kjersti Kviseth fra Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA), og Susie Jahren og Moana Simas fra SINTEF. Jens Måge ved Avfall Norge leder prosjektets styringsgruppe. Andre viktige samarbeidspartnerne er Fretex, Forbrukerrådet og Fremtiden i Våre Hender, Kerli Kant Hvass og Tone Tobiasson, samt medlemsbedrifter i Avfall Norge og NF&TA og Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Prosjektet samler dermed hele klessektoren i Norge: produksjon og design, bruk og avhending.


Prosjektdeltakere ved SIFO

 • Anna Sigaard
 • Ingun Grimstad Klepp
 • Kirsi Laitala
 • Marie Hebrok
 • Nina Heidenstrøm
 • Vilde Haugrønning

Samarbeidspartnere

 • SINTEF
 • Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet
 • Avfall Norge med medlemsbedrifter
 • Mepex Consult
 • Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA)
 • Fretex
 • Forbrukerrådet
 • Fremtiden i våre hender
 • Tone Skårdal Tobiasson
 • Kerli Kant Hvass


Siste prosjektnyheter

Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences

by Anna Schytte Sigaard  and Kirsi Laitala Abstract Textile fibers have become a major issue in the debate on sustainable fashion and clothing consumption. While consumers are encouraged to choose more sustainable and circular textile materials, studies have indicated that a reduction in production and consumption has the greatest potential to reduce the total environmental impact. This can…

Continue Reading Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences

Vi kaster klær med merkelappen på

Vi kaster enorme mengder klær, og det meste inneholder polyester og annen plast. Vi trenger mer kunnskap for å kunne oppfylle kravet om tekstilinnsamling innen 2025, mener forskere. Tekst: Kjersti LassenFoto: Lea Gleisberg/Wasted Textiles Etter en opprydding i klesskapet står du kanskje der med en bukse med et digert hull på kneet, en genser du…

Continue Reading Vi kaster klær med merkelappen på

Stemmer fibermerkingen?

Vi sjekker merkelappen med Matoha FabriTell fiberskanner. Forfattere: Anna Schytte Sigaard, Ingun Grimstad Klepp og Tone Tobiasson I prosjektet Wasted Textiles har en av utfordringene vært å identifisere hvilke fibre klær faktisk består av, både når klærne er merket – men spesielt når de ikke er det. I november var Wasted Textiles så heldige å…

Continue Reading Stemmer fibermerkingen?