Wasted Textiles

Målet med prosjektet er å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

Wasted Textiles er et samarbeidsprosjekt med mål om å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjektet blir ledet av Ingun Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og er støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond med 12 000 000 kr. av et totalbudsjett på 16 000 000 kr.

Bruken av plast har økt jevnt de siste 50 årene og i dag utgjør syntetiske tekstiler minst 60 prosent av den globale produksjonen. Syntetiske klær sprer mikroplast og tekstiler er særlig farlig for dyreliv og problematiske i avfallsbehandlingen. Prosjektet vil øke kunnskapen om syntetiske tekstiler i klær og andre produkter som hygieneprodukter, leker, sportsutstyr med flere.

Wasted Textiles vil starte med å få en oversikt over det som går ut av bruk. Det er tekstilene i dette stadiet vi omtaler som «bortkastede», og som kan «havne» i mange ulike avfallstrømmer, lagres eller komme på avveie. Fra dette punktet i produktets liv vil vi se både bakover og fremover i verdikjeden og spørre:

 1. Hva består bortkastede tekstiler av, hvordan og hvorfor oppstår det og hvordan kastes de?
 2. Hvor mye tekstiler, spesielt syntetiske, blir kastet i Norge?
 3. Hvordan kan forbruk av syntetiske tekstiler minimeres eller erstattes?
 4. Hva er de miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser er det av sirkulære strategier av syntetiske tekstiler?
 5. Hvilke reguleringstiltak vil kunne redusere volumet av syntetisk tekstilavfall?

De fem spørsmålene har hver sin arbeidspakke ledet av Klepp og Kirsi Laitala SIFO/OsloMet, Frode Syversen fra Mepex Consult, Kjersti Kviseth fra Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA), og Susie Jahren og Moana Simas fra SINTEF. Jens Måge ved Avfall Norge leder prosjektets styringsgruppe. Andre viktige samarbeidspartnerne er Fretex, Forbrukerrådet og Fremtiden i Våre Hender, Kerli Kant Hvass og Tone Tobiasson, samt medlemsbedrifter i Avfall Norge og NF&TA og Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Prosjektet samler dermed hele klessektoren i Norge: produksjon og design, bruk og avhending.


Prosjektdeltakere ved SIFO

 • Anna Sigaard
 • Ingun Grimstad Klepp
 • Kirsi Laitala
 • Lisbeth Løvbak Berg

Samarbeidspartnere

 • SINTEF
 • Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet
 • Avfall Norge med medlemsbedrifter
 • Mepex Consult
 • Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA)
 • Fretex
 • Forbrukerrådet
 • Fremtiden i våre hender
 • Tone Skårdal Tobiasson
 • Kerli Kant Hvass


Publikasjoner

Siste prosjektnyheter

Rest i test er fest

I sammenheng med Masterutstillingen for estetiske fag 2023 på OsloMet, anbefaler vi en kikke på Vilde Hjeltnes’ Restefest, en installasjon av tekstiler, skisser og dokumentasjon, som blir stående i P52 frem til 2. juni. Masterprosjektet Restefest utforsker muligheter til å bruke restmaterialer fra industriell tekstilproduksjon i en kreativ praksis. Restmaterialene er restgarn fra produksjon og…

Continue Reading Rest i test er fest

Dobbel dose for Klesforskning

To artikler fra Klesforskning har blitt akseptert av tidsskriftet Fibres og er tilgjengelig på nett. De to artiklene er Reducing plastic: Opportunities and obstacles for coarser wool in consumer goods og Natural and sustainable? Consumers’ textile fiber preferences. Mer enn halvparten av teamet i Klesforsknings-gruppen har bidratt til disse to kapitlene: Kirsi Laitala, Anna Schytte…

Continue Reading Dobbel dose for Klesforskning

Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool

Lisbeth Løvbak Berg, Ingun Grimstad Klepp, Anna Schytte Sigaard, Jan Broda, Monika Rom and Katarzyna Kobiela-Mendrek. Abstract Production and use of plastic products have drastically increased during the past decades and their environmental impacts are increasingly spotlighted. At the same time, coarse wool, a by-product of meat and dairy production, goes largely unexploited in the…

Continue Reading Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool