Wasted Textiles

Målet med prosjektet er å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

Wasted Textiles er et samarbeidsprosjekt med mål om å bidra til å redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie. Prosjektet blir ledet av Ingun Grimstad Klepp ved SIFO/OsloMet og er støttet av Norges Forskningsråd og Handelens Miljøfond med 12 000 000 kr. av et totalbudsjett på 16 000 000 kr.

Bruken av plast har økt jevnt de siste 50 årene og i dag utgjør syntetiske tekstiler minst 60 prosent av den globale produksjonen. Syntetiske klær sprer mikroplast og tekstiler er særlig farlig for dyreliv og problematiske i avfallsbehandlingen. Prosjektet vil øke kunnskapen om syntetiske tekstiler i klær og andre produkter som hygieneprodukter, leker, sportsutstyr med flere.

Wasted Textiles vil starte med å få en oversikt over det som går ut av bruk. Det er tekstilene i dette stadiet vi omtaler som «bortkastede», og som kan «havne» i mange ulike avfallstrømmer, lagres eller komme på avveie. Fra dette punktet i produktets liv vil vi se både bakover og fremover i verdikjeden og spørre:

 1. Hva består bortkastede tekstiler av, hvordan og hvorfor oppstår det og hvordan kastes de?
 2. Hvor mye tekstiler, spesielt syntetiske, blir kastet i Norge?
 3. Hvordan kan forbruk av syntetiske tekstiler minimeres eller erstattes?
 4. Hva er de miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser er det av sirkulære strategier av syntetiske tekstiler?
 5. Hvilke reguleringstiltak vil kunne redusere volumet av syntetisk tekstilavfall?

De fem spørsmålene har hver sin arbeidspakke ledet av Klepp og Kirsi Laitala SIFO/OsloMet, Frode Syversen fra Mepex Consult, Kjersti Kviseth fra Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA), og Susie Jahren og Moana Simas fra SINTEF. Jens Måge ved Avfall Norge leder prosjektets styringsgruppe. Andre viktige samarbeidspartnerne er Fretex, Forbrukerrådet og Fremtiden i Våre Hender, Kerli Kant Hvass og Tone Tobiasson, samt medlemsbedrifter i Avfall Norge og NF&TA og Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet. Prosjektet samler dermed hele klessektoren i Norge: produksjon og design, bruk og avhending.


Prosjektdeltakere ved SIFO

 • Anna Sigaard
 • Ingun Grimstad Klepp
 • Kirsi Laitala
 • Lisbeth Løvbak Berg

Samarbeidspartnere

 • SINTEF
 • Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet
 • Avfall Norge med medlemsbedrifter
 • Mepex Consult
 • Norwegian Fashion & Textile Agenda (NF&TA)
 • Fretex
 • Forbrukerrådet
 • Fremtiden i våre hender
 • Tone Skårdal Tobiasson
 • Kerli Kant Hvass


Publikasjoner

Siste prosjektnyheter

Regulating Fast Fashion out of Fashion

Authors: Ingun Grimstad Klepp and Kerli Kant Hvass Abstract Among sustainable fashion and textile themes, product durability has recently come into focus within EU policy making. The dominant understanding is that increased textile lifespan will reduce environmental impacts, but this intrinsic link is not supported by research. The volume of clothing produced poses the greatest…

Continue Reading Regulating Fast Fashion out of Fashion

Søpla snakker: Raskt utdatert, men vanskelige å datere

Skrevet av Tone Skårdal Tobiasson Resultatene fra pilotstudien REdu Wasted Textiles, utført av de fire masterstudentene Camilla Sunde (UiO), Eva Hovda (NTNU), Siri Vestengen (NTNU) og Saeid Sheikhi (Høyskolen Kristiania) er nå publisert. Avfall Norge og sommerprogram deres REdu fikk piloten finansiert av Handelens miljøfond, og resultatene fra piloten der de fire stidenten testet ut…

Continue Reading Søpla snakker: Raskt utdatert, men vanskelige å datere

THE PLASTIC ELEPHANT: Overproduction and synthetic fibres in sustainable textile strategies

Forfattere: Ingun Grimstad Klepp, Lisbeth Løvbak Berg, Anna Schytte Sigaard, Tone Skårdal Tobiasson og Lea Gleisberg Sammendrag I denne rapporten undersøker vi nasjonale, internasjonale og bedriftsstrategier for bærekraftige tekstiler for å forstå om, og i så fall hvordan de inkluderer problemet med økte produksjonsvolumer basert på syntetiske materialer som kan bli omtalt som ‘plastelefanten i…

Continue Reading THE PLASTIC ELEPHANT: Overproduction and synthetic fibres in sustainable textile strategies