Sirkulær Praksis: Hvordan håndtere den kommende tekstiltsunamien?

En global tekstiltsunami er varslet. Hvordan kan norske kommuner og IKS-er se på nye krav til innsamling av tekstiler som en mulighet til å bidra i utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller for ombruk av tekstiler?

Vi gir deg gode eksempler på hvordan endringer i regelverket kan skape nye forretningsmuligheter, redusere klimagassutslippene og øke ombruk og materialgjenvinningen av brukte tekstiler.

Ingun Grimstad Klepp, professor i klær og bærekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, deltar i den innledende samtalen. Moderator er Kathrine Kirkevaag / MEPEX.

Les mer ved å klikke her: https://www.sirkulaerkonferansen.no/dag-2