Deplastification

Nye strategier for plastvolumreduksjon i klesindustrien

Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond og vil utforske reduksjon av volumene med plast I tekstilsektoren.

De vanligste strategiene for å begrense det totale produksjonsvolumet er gjerne på linje med sirkulær økonomiens rammer. De er rettet mot forlengelse av produktets levetid, inkludert å produsere mer holdbare produkter, mer gjenbruk og reparasjon. En vanlig tilnærming for å redusere andelen av jomfruelige syntetiske fibre i omløp er også resirkulering.

Forskere som er ledende innen bærekraftige tekstiler er imidlertid skeptiske til effektiviteten til disse strategiene. Det nyeste innen vitenskapelig forskning indikerer at forlengelse av produktets levetid har betydelige begrensninger når det gjelder å redusere tekstilproduksjonsvolumer. En slik tilnærming forutsetter at forbruksdynamikk følger en utskiftingslogikk, der varer anskaffes for å erstatte utilfredsstillende eller oppbrukte varer, og derfor kan produktetterspørselen møtes ved å forlenge levetiden til plaggene. I tidligere studier av klesflyt i garderoben har vi imidlertid sett at utskifting bare driver en liten andel av etterspørselen etter nye produkter.

Å redusere volumet av plast i sirkulasjon gjennom tekstilgjenvinning har også betydelige begrensninger. For det første kommer det meste av plast som resirkuleres til tekstiler fra PET-flasker, som benytter plast som kan resirkuleres mange ganger i samme form, og som blandes med andre materialer, noe som hindrer videre resirkulering og i tillegg medfører mikroplastutslipp. Er målsettingen virkelig resirkulerbare syntetiske tekstiler, krevers det bruk av monomaterialer, og derfor en større andel syntetisk innhold enn vanlig. Dette er det motsatte av hva den globale plastavtalen tar sikte på å oppnå.

I prosjektet Wasted Textiles har vi avdekket at reduksjon av plast verken er omtalt i politiske eller bedriftsstrategier og ikke finnes i noen designverktøy eller matriser. Derfor har vi foreslått forskning for å identifisere strategier blant de mer visjonære selskapene nasjonalt og internasjonalt, og se på hva slags aksept disse har, som et første skritt for å vurdere deres potensiale.

Vi vil bruke anonyme nettintervjuer med ansvarlige ansatte i bedriftene og organisasjonene vi vil henvende oss til eller vi på annen måte oppdages gjennom snøball-rekruttering.

Prosjektdeltagere ved SIFO

  • Irene Maldini
  • Ingun Grimstad Klepp

Samarbeidspartner

  • Tone Skårdal Tobiasson