WOOLUME

Ull fra polske fjellsauer blir til forbedret ressursutnyttelse og verdiskaping.

Hovedmålet med Woolume er å utforske hvordan ull fra de polske fjellområdene Beskid – en lite utnyttet naturressurs – kan utvikles til materialer gjennom lokal, bærekraftig industri. Videre skal prosjektet undersøke hvordan materialene kan bli til produkter som gir høy gevinst og bidrar til en sirkulærøkonomi for kommende generasjoner.

Forskningen skal kartlegge, undersøke og videreutvikle hvordan produkter fra ullen kan få ny verdi i vidt forskjellige produkter som lydabsorpsjon og andre akustiske produkter, i tillegg til å kunne utnyttes i jordforbedring. Ullen skal utvikles på en måte som sikrer best mulig ressursutnyttelse. Prosjektgruppen består av forsknings-, utdannings- og forretningseksperter innen ull, fiberegenskaper, ressursutnyttelse, verdikjeder, verdiskaping, formidling og kunnskapsoverføring. I tillegg til praktisk og miljømessig arbeid med ullen vil en teoretisk tilnærming ta sikte på å endre diskursen om hvordan ressursutnyttelse kan føre frem en bærekraftig fremtid.

FNs bærekraftsmål er kjernen i prosjektet. Woolume vil undersøke hvordan produkter fra et landbruksområde der beiting er hovedaktivitet kan få størst mulig verdi. Målet med prosjektet er å skape kunnskap om hvordan bevaring av biologisk mangfold og karbonlagring kan kombineres med økonomisk gevinst.


Prosjektdeltakere

  • Anna Sigaard
  • Ingun Grimstad Klepp
  • Kirsi Laitala
  • Vilde Haugrønning
  • Lisbeth Løvbak Berg
  • Tone Skårdal Tobiasson, nicefashion.org
  • Jan Broda, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej


Photo by Rachel Claire from Pexels.

Siste nytt fra prosjektet

Reise til Polen

Ingvild og Lisbeth besøkte Polen siste uka i juni. Målet for turen var formidlign av kunnskap og i løpet av den holdt de tre workshopper/seminarer. Ved Universitetet i Bielsko-Biala deltok lærere og pedagogikkstudenter på en workshop om å undervise om ull til barn, med vekt på det kreative og også det kulturelle…

Les mer Reise til Polen