WOOLUME

Ull fra polske fjellsauer blir til forbedret ressursutnyttelse og verdiskaping.

Hovedmålet med Woolume er å utforske hvordan ull fra de polske fjellområdene Beskid – en lite utnyttet naturressurs – kan utvikles til materialer gjennom lokal, bærekraftig industri. Videre skal prosjektet undersøke hvordan materialene kan bli til produkter som gir høy gevinst og bidrar til en sirkulærøkonomi for kommende generasjoner.

Forskningen skal kartlegge, undersøke og videreutvikle hvordan produkter fra ullen kan få ny verdi i vidt forskjellige produkter som lydabsorpsjon og andre akustiske produkter, i tillegg til å kunne utnyttes i jordforbedring. Ullen skal utvikles på en måte som sikrer best mulig ressursutnyttelse. Prosjektgruppen består av forsknings-, utdannings- og forretningseksperter innen ull, fiberegenskaper, ressursutnyttelse, verdikjeder, verdiskaping, formidling og kunnskapsoverføring. I tillegg til praktisk og miljømessig arbeid med ullen vil en teoretisk tilnærming ta sikte på å endre diskursen om hvordan ressursutnyttelse kan føre frem en bærekraftig fremtid.

FNs bærekraftsmål er kjernen i prosjektet. Woolume vil undersøke hvordan produkter fra et landbruksområde der beiting er hovedaktivitet kan få størst mulig verdi. Målet med prosjektet er å skape kunnskap om hvordan bevaring av biologisk mangfold og karbonlagring kan kombineres med økonomisk gevinst.


Prosjektdeltakere

  • Anna Sigaard
  • Ingun Grimstad Klepp
  • Kirsi Laitala
  • Vilde Haugrønning
  • Lisbeth Løvbak Berg
  • Tone Skårdal Tobiasson, nicefashion.org
  • Jan Broda, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej


Klikk her for å se våre Polske partneres Woolume hjemmeside (ubb.edu.pl)

Photo by Rachel Claire from Pexels.

Siste nytt fra prosjektet

Dobbel dose for Klesforskning

To artikler fra Klesforskning har blitt akseptert av tidsskriftet Fibres og er tilgjengelig på nett. De to artiklene er Reducing plastic: Opportunities and obstacles for coarser wool in consumer goods og Natural and sustainable? Consumers’ textile fiber preferences. Mer enn halvparten av teamet i Klesforsknings-gruppen har bidratt til disse to kapitlene: Kirsi…

Les mer Dobbel dose for Klesforskning

Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool

Lisbeth Løvbak Berg, Ingun Grimstad Klepp, Anna Schytte Sigaard, Jan Broda, Monika Rom and Katarzyna Kobiela-Mendrek. Abstract Production and use of plastic products have drastically increased during the past decades and their environmental impacts are increasingly spotlighted. At the same time, coarse wool, a by-product of meat and dairy production, goes largely…

Les mer Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool

Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences

by Anna Schytte Sigaard  and Kirsi Laitala Abstract Textile fibers have become a major issue in the debate on sustainable fashion and clothing consumption. While consumers are encouraged to choose more sustainable and circular textile materials, studies have indicated that a reduction in production and consumption has the greatest potential to reduce the total environmental…

Les mer Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences