Local as a fashion change-maker

Hybrid event, 8th June 2022, 17:30-19:30 CET
Online and at Sentralen, Oslo

How can we bring the local alternatives to the forefront of the sustainability debate and in policy?

We have important decisions ahead to ensure a just transition to more sustainable ways of living. The new book “Local, slow and sustainable fashion: wool as a fabric for change” from the clothing research group at Consumption Research Norway SIFO, uses “wool as a lens through which to see important aspects of the contemporary world: corporate capitalism, consumerism, standardisation and their opposites: localised crafts and practices, quality of life, sustainability” (Professor Thomas Hylland Eriksen).

The clothing research group’s (world-renowned) wool research sits within the institute’s important research areas of local consumption and sustainability.

Join us for this hybrid launch event hosted by the editors, Prof. Ingun Grimstad Klepp and Tone Skårdal Tobiasson, and hear the perspectives from authors and readers of the book, including Rebecca Burgess of Fibershed California, Dr. Lorrie Miller from the University of British Colombia, Dr. Tone Smith from Rethinking Economics Norway and Eivind Jacobsen, Institute Director at SIFO.

Follow the Facebook live stream or sign-up to attend in person using this link: https://nettskjema.no/a/localchange

Click here for more information about the book: Local, Slow and Sustainable Fashion | SpringerLink

Doors open at 17:00 CET

Ny bok om lokale og berekraftige klede

Kledeforskarane ved SIFO med fersk antologi der dei utforskar kva berekraftige klede kan vere.

Dette er ei bok om ein bestemt fiber, ull, og den rolla den kan spele i framtidas kledeproduksjon. Overforbruk av klede og tekstilar set eit stort press på jordas ressursar, og det ligg eit enormt potensial i å minske fotavtrykket frå denne sektoren.

Boka handlar om korleis vi kan organisere lokale ressursar på ein betre måte enn i dag. Den spring ut av det tidlegare SIFO-prosjektet KRUS, som handla om ressursutnytting av norsk ull. Forfattarane av boka vel å studere lokale klede med utgangspunkt i ull, som er eit material som naturleg høyrer heime i Noreg, og som dei kjenner godt gjennom mange forskingsprosjekt.

Om boka

Klepp, Ingun Grimstad og Tobiasson, Tone Skårdal (red.): Local, Slow and Sustainable Fashion. Wool as a Fabric for Change. Palgrave Macmillan 2022

Boka tilgjengeleg frå forlaget i både tradisjonell bok og som e-bok (springer.com).  

Ingun Grimstad Klepp er professor i klede og berekraft ved SIFO, OsloMet. Tone Skårdal Tobiasson er journalist og redaktør, og grunnleggar av Nordic Initiative Clean & Ethical Fashion.

Sagt om boka

«Forfattarane av denne fascinerande boka brukar ull som linse til å sjå viktige aspekt av samtida: kapitalisme, forbruk, standardisering – og motsett: lokalt handverk og praksisar, livskvalitet, berekraft. Leseverdig, opplysande og engasjert, denne boka er drevet av ein lidenskap for ull. På lærd vis vever, spinner, karder og strikker boka det vesle og det store perspektivet saman. Den bidreg ikkje berre til kunnskap om tekstilar og berekraft, men gjer òg djupn til forståinga vår av globalisering.»  

Professor Thomas Hylland Eriksen, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo

“This book is a tour de force and a heart-on-sleeve exploration of how a familiar fibre can radically change the fashion and sustainability story.”

Professor Kate Fletcher, Centre for Sustainable Fashion, London College of Fashion, UK

Woolume: Potential new products from vacant wool

Anna Schytte Sigaard, Lisbeth Løvbak Berg og Ingun Grimstad Klepp

Sammendrag

Denne rapporten gir en oversikt over markedet for ullprodukter med et potensiale til å bli laget av underutnyttet ull. Arbeidet er basert på en skrivebordsundersøkelse og intervjuer med produsenter og distributører, med fokus på ullprodukter og kvalitetene til disse. Rapporten er den andre leveransen i arbeidspakke 2 i WOOLUME prosjektet. Hovedmålet til WOOLUME er å utforske om ull fra polske fjellsauer kan bli brukt for å oppnå bedre ressursutnyttelse og verdiskapning. Produsentene som ble identifisert brukte ull i følgende kategorier produkter: dyrking, jordforbedring, isolasjon og personlig hygiene, så vel som andre nye og alternative ullprodukter. Funnene viser en rekke produkter som utnytter ullens mange ulike egenskaper, både de estetiske og tekniske. De viser også at ull har potensialet til å erstatte syntetiske materialer i flere bruksområder og dermed skape virkelig sirkulære produkter, såframt ullen er behandlet på en måte som bevarer dens biologiske nedbrytbarhet. Selv om merinoull dominerer markedet, utnytter flere produsenter andre kvaliteter og lokale raser og interessen for å bruke underutnyttet ull, ofte kastet fordi det anses kun å være et biprodukt av kjøtt-og melkeproduksjon, er voksende. Likevel er det videre muligheter for å optimalisere ressursutnyttelse ved å bruke underutnyttet ull, spesielt ikke spinnbar ull med høyere fibertykkelse, i produkter der hvor finheten og spinnbarheten til merinoull ikke er nødvendig.

Her kan du lese hele rapporten på engelsk (oslomet.no).

Responsible Fashion: How do we make our ideas a reality?

Symposium hosted by Instituto Maragoni, London

24th November 2021, 9:30 am – 4:30 pm GMT

This online symposium offers a space to propose and discuss radical new ways to envisage fashion and how these may be implemented.

About this event

The pandemic has provided space to step back and to reflect, to ask questions about the meaning, value and potential of fashion in a post-Covid world. How can the industry move forward in a responsible way? How must it change? What does responsible fashion really mean? What is it that we actually want to sustain? We know the problems, so let’s find solutions.

We will present our work with wool during the symposium.

Click here to register for the event (eventbrite.com).

Local, Slow and Sustainable Wool: System Change in the Fashion Sector with Wool as the Red Thread

Webinar: 8. September 2021 12:15–1:00 PM

The lecture by professor Ingun Grimstad Klepp and journalist Tone Skårdal Tobiasson invites the audience into the world of textiles, where currently an important environmental battle about how «sustainability» should be defined and understood is being fought. The presenters guide the audience through the sad fate of wool in Europe, both quite concretely (about 80% is thrown away) and in the comparison tools where wool is designated as an even bigger environmental loser. They will showcase the role of the small and local in the inevitable transformation ahead and how green-washing is flooding not only marketing, but also in policy strategies with circular focus.


Les mer her (uio.no).

WOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of wool

Anna Schytte Sigaard og Vilde Haugrønning

Sammendrag

Denne rapporten er første leveranse fra arbeidspakke 2 i WOOLUME-prosjektet. Hovedmålet med WOOLUME er å utforske ulike måter å bruke ull fra polske fjellsau for å oppnå bedre utnyttelse av ressurser og økt verdiskaping. Målet med rapporten har vært å kartlegge markedet for akustiske og lydabsorberende produkter laget av ull for å undersøke potensialet for å innføre grov ull som materiale. Dette er gjort gjennom skrivebordsundersøkelser og intervjuer med fokus på ullens egenskaper som et naturlig produkt. Funnene viser at selv om menneskeskapte materialer som polyester dominerer på markedet for akustiske produkter på grunn av lavere priser, foretrekkes ull som materiale på grunn av dets naturlige egenskaper i tillegg til det estetiske. Produsenter som bruker ull anser produktene sine som eksklusive, hvor målgruppen er kunder som ønsker produkter av god kvalitet og som er villige til å betale en høyere pris for å oppnå dette. Imidlertid er det få produsenter som bruker grov ull i disse produktene, og mange er laget av ren merinoull. Bruk av merinoull som ofte anses å være av svært fin kvalitet på grunn av det lave mikronantallet samsvarer ikke med idealet om god ressursutnyttelse. Derfor foreslår vi å bruke grov ull som i dag bare blir kastet som biprodukt til kjøttproduksjon. Merino kan i stedet brukes til produkter der finhet og mykhet er viktigere egenskaper, som for eksempel i klær. I tillegg argumenterer vi for at råheten og unikheten ved grov ull er positivt med tanke på estetikk og noe som styrker posisjonen til ullakustiske produkter som eksklusive.

Klikk her for å lese hele rapporten på engelsk (oda.oslomet.no).