The way forward for WOOLUME

Summary

This note looks at knowledge transference between a country of high wool utilisation (Norway) and a country of low wool utilisation (Poland). The findings that are presented here, are collected through semi-structured interviews, via Zoom, in person and also with one written response. All interviewees were project partners. Economics and scale are important themes, especially for moving forward with better use of local wool. As identified in other projects, things need to happen in the right order and there must be an economic fundament that ensures a professionalism and not that what one does is done on a hobby basis. The skills gap is an important issue if there is to be a future for the wool industry in Europe, and this must be addressed at national and EU level, this is not something a project or industry can fix on their own.

Click here to read full report.

Siste Woolume-møtet med blikk fremover

Etter at flere av Woolume partnerne hadde vært i Dronning Mauds stall og tatt del i vev-symposiet Samlende tråder 17. april med kronprinsesse Mette-Marit og dronning Sonja som vertskap, bar det av sted til SIFOs lokaler for å oppsummere det aller siste arbeidet i Woolume prosjektet og utøve en siste innspurt med kunnskapsoverføring og en diskusjon om veien videre.

Møtet ble kombinert med at styret i Fibershed Nordenfjeldske ville høste erfaringer fra Woolume, samt at gründer Rosa Pomar var kommet fra Portugal for å få del i samme kunnskapsutveksling – særlig med tanke på fremtidig samarbeid. Under sluttkonferansen til Woolume i Istebna/Koniakow i Polen, hadde våre tidligere partnere i hiWool prosjektet kommet for å bidra med enda mer kunnskapsutveksling i aksen Polen-Portugal-Norge, så det falt derfor naturlig å følge dette opp med den mest kunnskapsrike personen på Portugal og ull: Rosa Pomar. At hun fikk skikkelig innblikk i forholdene for ull i Norge, var en viktig forutsetning for utvekslingen.

Fra møtet på SIFO, fra venstre Maja Espelien, Emilia Panish-Hoffmann, Karen Boye, Hanne Torjusen, Camilla Åmot Aarhaug, Carrie Pretorius, Rosa Pomar og Nina Alsborn. På bildet øverst, ser vi i tillegg Ingun Grimstad Klepp (under skjermen), Ingvild Svorkmo Espelien og Marte Espelien Blomli (begge til venstre for Ingun).

Portugal er nemlig et land med en stor og moderne tekstilindustri, men som i liten grad utnytter lokal ull. Derfor er læringspotensialet stort, for å forstå hva som her har hindret bruken av egen ull. I mellomtiden hadde et annet prosjekt avstedkommet resultat i rekordfart, Slovool, som også var et EEA Norway Grants prosjekt, men denne gangen med Slovakia. Og her var det faktisk sluttkonferansen til Woolume i Istebna/Koniakow som førte til at prosjektet ble søkt om i rekordfart og gjennomført allerede før påske 2024. Her var det også viktig læring, da Slovakia har mange likhetstrekk med Polen som post-Sovjet stat, og også her er den lokale ullen i liten grad utnyttet, tross mye bruk av ull for eksempel i folkedraktene.

Alt dette ble diskutert i løpet av det som ble en sen kveld, og ikke minst et av de store utfordringene som har kommet til overflaten under Woolume prosjektet, og som videreføres i Amazing Grazing, Wasted Textiles, Change, Fibershed Nordenfjeldskes arbeid med Tekstilbønder og muligens et fremtidig EU-prosjekt: Hvordan ull fremstår som miljøversting i måleverktøy for bærekraft og hvordan dette skader både småbedrifter og hele sauenæringen.

Her har SIFO skrevet mye, i kronikkform, i sammenheng med ullutstillingen Oltra Terra på Nasjonalmuseet, i boken Local, Slow and Sustainable Fashion: Wool as a Fabric for Change, slik at det er mye å hente for å jobbe videre med dette. I tillegg har SIFO nettopp levert til EU-høringer på EUs Product Environmental Footprint Category Rules for Apparel & Footwear, og jobber for øyeblikket med høringsuttalelse til den franske merkeordningen. I tillegg er SIFO i dialog med European Wool Association om en COST søknad, hvor WOOLUME teamet i Polen også er på banen. Dette er et stort nettverksprosjekt mellom akademiske institusjoner først og fremst, men det tangere også Fibersheds arbeid i Europa, så det blir spennende å se hvor veien går videre!

Dobbel dose for Klesforskning

To artikler fra Klesforskning har blitt akseptert av tidsskriftet Fibres og er tilgjengelig på nett. De to artiklene er Reducing plastic: Opportunities and obstacles for coarser wool in consumer goods og Natural and sustainable? Consumers’ textile fiber preferences.

Mer enn halvparten av teamet i Klesforsknings-gruppen har bidratt til disse to kapitlene: Kirsi Laitala, Anna Schytte Sigaard (forfatter på begge artiklene), Lisbeth Løvbak Berg og Ingun Grimstad Klepp – kapittelet om å redusere plast er skrevet sammen med tre fra universitetet i Bielsko-Biala. I den første artikkelen presenteres funn som viser at på produktnivå skaper de mange iboende egenskapene til ull muligheter for produktutvikling og bærekraftsforbedringer, og at bruk av grovere ull representerer en mulighet for å erstatte plast i mange bruksområder. Dette ble gjort ved hjelp av en SWOT-analyse (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) av resultater fra en skrivebordsstudie og intervjuer med produsenter av produkter laget av ull, samt dokumenter knyttet til ull, avfall, tekstiler og plast i sammenheng med politikk.

Den andre artikkelen ser på syntetiske kontra naturlige fibre, forbrukerpreferanser, deres syn på bærekraft og enda viktigere, forbrukernes vilje til å redusere forbruket. Interessant nok foretrekker ikke bare norske forbrukere ull, de mener også at ull er det mest bærekraftige valget, med polyester som det minst bærekraftige. Dette er det stikk motsatte av hva dagens vanligste måleverktøy, Higg Material Sustainability Index, forteller oss.

Les mer om disse to artiklene her.

Reducing Plastic in Consumer Goods: Opportunities for Coarser Wool

Lisbeth Løvbak Berg, Ingun Grimstad Klepp, Anna Schytte Sigaard, Jan Broda, Monika Rom and Katarzyna Kobiela-Mendrek.

Abstract

Production and use of plastic products have drastically increased during the past decades and their environmental impacts are increasingly spotlighted. At the same time, coarse wool, a by-product of meat and dairy production, goes largely unexploited in the EU. This paper asks why more coarse wool is not used in consumer goods, such as acoustic and sound-absorbing products, garden products, and sanitary products. This is answered through a SWOT analysis of results from a desktop study and interviews with producers of these products made from wool, as well as policy documents relating to wool, waste, textiles, and plastic. Findings show that on a product level, the many inherent properties of wool create opportunities for product development and sustainability improvements and that using the coarser wool represents an opportunity for replacing plastics in many applications as well as for innovation. This is, however, dependent on local infrastructure and small-scale enterprises, but as such, it creates opportunities for local value chains, value creation, and safeguarding of local heritage. The shift to small-scale and local resource utilization requires systemic change on several levels: Here the findings show that policy can incentivize material usage transitions, but that these tools are little employed currently.

Click here to read the full paper (mdpi.com).

Natural and Sustainable? Consumers’ Textile Fiber Preferences

by Anna Schytte Sigaard  and Kirsi Laitala

Abstract

Textile fibers have become a major issue in the debate on sustainable fashion and clothing consumptionWhile consumers are encouraged to choose more sustainable and circular textile materials, studies have indicated that a reduction in production and consumption has the greatest potential to reduce the total environmental impact. This can be considered an ecocentric perspective with a focus on degrowth as opposed to a technocentric view where new technologies are expected to solve environmental problems while economic growth continues. Based on a survey in Norway (N = 1284), we investigate how the techno- and ecocentric perspectives impact Norwegian consumers’ fiber preferences and perceptions and the corresponding effects on their clothing consumption. We found that the majority of consumers preferred natural fibers compared to synthetic materials. This contradicts current market practices and the recommendations by material sustainability comparison tools such as the Higg Material Sustainability Index (MSI), where many synthetics receive better ratings than natural fibers. We also found that perceptions of high sustainability regarding fibers were negatively correlated with reduced consumption. Our study suggests that a continued focus on material substitution and other technological measures for reducing climate change will impede the move toward sustainability in the textile sector.

Click here to read the full article (mdpi.com).

Ullveka 2022

20.-30. oktober 2022.
Alver og Bergen.

Ullveka går igjen av stabelen, med ulike utstillinger, arrangementer og ikke minst Ullvekekonferansen hvor Ingun vil holde foredrag.

Program for Ullvekekonferansen 2022

10.00-11.00 –    Registrering og mingling
11.00-11.45 –    Bøt og Betring – Hege Therese Nilsen, Husflidskonsulent i Hordaland
​12.00-12.45 –   Bundet til fortiden? Nålebindingens historikk og betydning  – Espen Kutchera, formidlar Bryggens Museum
13.00-14.00 –   Lunsj og mingling
14.00-14.45 –   Knutar på vandring – Monika Ravnanger og Marta Kløve Juhl
15.00-16.00 –   Mingling og nettverksbygging
16.00-16.40 –   Ull i dag. Unike muligheter. – Karin Flatøy Svarstad
16.40- 17.30 –  Mitt kreative arbeid med ull – Chris Lane – fåredraget er på engelsk.

19.00 –             FESTMIDDAG PÅ HOTELLET – påmelding kjem.

10.00-11.00 –    Registrering, mingling og eventuell tur i nærområdet
11.00- 12.30 –   Ny ullen kunnskap – Ull i forskning og miljødebatt – Ingun Grimstad Klepp
12.30-13.15 –    Lunsj og mingling
13.15 – 14.00 –  Norlender – Ull og utfordringar som norsk produsent – Astrid Tveiten
14.15 – 15.00 –  Nordhordland Biosfæreområde
15.00-16.00 –    Panelsamtale

Les mer om Ullveka, de forskjellige arrangementene og påmelding her (ulluken.no)

Wool Seminar – Use to conserve

Seminar, 19th-22nd October 2022, Klæbu and Frøya, Trøndelag, Norway

Selbu Spinning Mill is organising a seminar focusing on the results of some of their ongoing projects. The seminar is co-organised with The University of South-Eastern Norway (USN). We look into the future – for the local use of wool together with some of our project partners.

During 4 days of theory and practice, we dive into the sustainable utilization of local, and often coarse wool. Attendants will learn and discuss the use of local wool in several different countries and for different purposes, depending on the quality of the wool. The seminar includes an exhibition of products connected to the theme and the projects. All wool can be of good quality – for a specific use. The seminar is open to anyone interested in local wool, traditional wool craft, and the use of wool in new products.

Venues/locations: Selbu Spinning Mill, Klæbu, Trondheim, Norway – and Frøya

Day 1 Excursion to the island Frøya, the heather landscape on the west coast of Trøndelag in Mid-Central Norway.

Day 2 starts at Selbu Spinning Mill, then in Vikingveien at Ullverket

Day 3 on Seminarplassen, Festsalen, then at Selbu spinneri

Day 4 Ullverket, then at Selbu spinneri

Program

Wednesday October 19th: Excursion to Frøya

07.00-10.30: We travel by car to Frøya (2hrs 45 min).

10.30: We meet Brit and Ola Vie, at the farm Nerklubben. Ola takes us through the cultural landscapes at the farm, and he tells about the conservation of the heather landscape. Brit shows her products made from yarn spun at Selbu spinneri, of the sheep that grazes in the heather landscape.

12.30: Lunch at Titran, Kjervågsundet, in Ingvild’s fishemans cottage.

13.30: Short walk in the heather landscape around Ingvild’s cottage

14.00-17.00: travel back to Trondheim by car.

Thursday October 20th:

10.00-14.00: Project planning and report for project participants.

17.00-20.00: Hand dyeing short course with Nina Alsborn

Friday October 21st: international cooperation projects on local wool

10.00: Registration and coffee/tea

10.15: Introduction

1030-11.00: Opening lecture: Local, Slow and Sustainable Fashion: Wool as a Fabric for Change, Tone Tobiasson (NICE Fashion), Ingun Grimstad Klepp (SIFO, Oslo Met)

11.00-11.15: Nordenfjeldske Fibershed: The first established Fibershed in Norway Årolija Svedal Jørgensrud and Nina Alsborn

11.15-11.30: ULLDAGA: Local wool in art and architecture in Central Norway” Ina Samdal, PhD Candidate in architecture, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

11.30 -12.00: Ave Matsin and colleagues: Presentation of the Estonian-Norwegian cooperation wool project: results from Estonia – spinning, textiles, fiber and textile report, state of the art concerning local wool in Estonia (title, names of lecturers, time needed etc is to be clarified)

12.00-12.30: Eli Wendelbo, USN, and selected students: Presentation of the Estonian-Norwegian cooperation wool project: Results from Norway, – weaving and walking of the wool textiles.

12.30-13.30: Lunch

13.30-14.00: Results from WOOLUME, Poland: Jan Broda and colleagues, University of Bielsko-Biala

14.00-14.30: Results from Hiwool, Portugal: Mafalda and colleagues

14.30-15.00: Ingvild Espelien: The sorting of fleeces and spinning of the wool – working on international projects at Selbu Spinning Mill.

15.00-16.00: Exhibition of products from all projects.

16.00-17.00: A guided tour at Selbu Spinning Mill

17.00: End of the public part of the seminar

17.00-17.30: Evaluation of the projects (short) and discussion – Future cooperation and project plans? Only for the project participants and invited persons.

17.30: Finnish

Digital participation Friday 10.00-16.00 (150NOK)

Saturday October 22nd Practical day: Workshops and courses

10.00: Introduction and plan for the day

10:30: Workshops start. The workshop is organized in parallel sections. You sign up for two different workshops.

10.30-12.30: Wool sorting: we sort a selection of wool fleeces for different purposes and discuss the utilisation of different wool qualities, and we compare this with the finished products from the projects. Ingvild

10.30-12.30: Spinning (Marte Espelien Blomli)

12.30.-13.30: Lunch

13.30-15.30: Felting and walking (Nina Alsborn, Årolilja Svedal Jørgensrud, Will Riedlinger/Eli Wendelbo)

13.30-15.30: Weaving (Bente Østigård, Ingvild S. Espelien)

15.30-15.45: Evaluation and discussion

16.00: End of the seminar

Follow this link to read more about the seminar and Selbu Spinning Mill (selbuspinneri.no).

Ulldagen 2022

13. oktober 2022, kl. 10.00–16.30.
Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, Oslo.

Ulldagen er en møteplass for aktører i hele verdikjeden for ull fra sauebønder til industriaktører til forskning og annen bruk av ull. Ulldagen arrangeres av Norilia og Norsk Industri.

Programmet starter klokken 10 med demonstrasjon av saueklipping på plassen foran Næringslivets Hus.

09.30Registrering og kaffe
10.00Velkommen til Ulldagen!  
 Innledning til dagen:En hyllest til sauen! Anna Blix er biolog og forfatter og har latt seg fascinere av den norske sauens historie, hvor viktig den har vært for landet vårt opp gjennom historien og hva vi nå kan være i ferd med å miste, og vil dele noen av disse tankene og perspektivene med oss Saueklipping!Vi har fått med oss leder for Nortura Klyppeteam, Eirik Kolbjørnshus, og saueklipper Ruth Jane Rossevatn, som forklarer og viser oss om saueklipping, saueraser og ulike typer ull i Norge
11.30Lunsj
12.00Fremtidsutsikter for ull  
 Tilgang på norsk kvalitetsull har vært mye diskutert det siste året. Hvordan vil utviklingen bli fremover? Temaet vil bli belyst og diskutert gjennom innlegg fra landbruket og industriens side samt fra politisk hold.Natural fibres and upcoming EU textile legislation, Dalena White, General Secretary in International Wool Textile Organization (IWTO)Både av hensynet til miljø, forbrukere og ullindustri må retningen på EUs miljøarbeid korrigeres, – men hvordan? Ingun Grimstad Klepp, professor og forsker i klær og bærekraft, OsloMet/SIFO
13.30Pause
14.00Innovasjon og utvikling
 +Lab – en brobygger mellom næringslivet og FoUmiljøene v/Anita Cecilie Drabløs daglig leder +LabPål Olimb, Alfa Sko skal snakke om utviklingen av den tekniske vinterstøvelen Stad som er laget av norsk ull vevet hos Gudbrandsdalens UldvarefabrikKari Wastelayer® Trøye i 30% Resirkulert Merinoull. Hvordan har det gått og hvilke utfordringer har man støtt på? Rebecca Johansson, ESG Manager, Active BrandsSirkulærprosjekt Ull er videreført og har gitt lovende resultater siden siste Ulldag og vi får en oppdatering. Kjersti Kviseth, konsulent Design2025Regenerated Wool Project. Update and next step, Issam Yousef Monsóre, R&D Manager, Helly Hansen
15:15Pause
15.30Forskning forteller
 Hva består egentlig ullfiberen av? Og hvor raskt brytes en ullfiber ned? Marion Tviland, leder for Ullavdelingen i Norilia, vil bruke forsøk gjort på NORSØK av råull, ullpellets og ullduker som utgangspunkt for å gi oss svarHvordan bidrar sauens beiting til fellesgoder som biologisk mangfold, redusert oppvarming i atmosfæren og lagring av karbon? Margaret Eide Hillestad, Prosjektleder hos Agri Analyse vil belyse temaet med utgangspunkt i forskningsprosjekt med beitende husdyr i Oppdal
16:15Oppsummering og avslutning
16.30 Middag på Tatakii Asian rett over gaten

Les mer og meld deg på her (norskindustri.no).

Kva er det mest berekraftige materiale for framtida?

Foredrag 29. september 2022, kl. 18:00 – 20:00.
Sunnmøre museum – Ålesund.

Professor i klede og berekraft ved SIFO, OsloMet, Ingun Grimstad Klepp svarar: Gløym ny teknologi, det er i historia vi finn berekraftige vegar framover!

I tusenvis av år har menneska vore varme, vakre og velkledde utan å legge press på klima og økosystem. Vi har hatt klede som har vore så sterke og vellaga at dei har vart i generasjonar. Tekstilavfall fants knappast historisk då alt var brukt til siste trevl. Klima -og miljøbelastning er ikkje ein rød tråd i motehistoria, men eit unntak som høyrer til vår tid. Det er difor gode grunnar til å sjå seg tilbake for å hente kunnskap og inspirasjon for den store omstillinga tekstilbransjen ikkje lenger kan vegre seg for.

I Noreg er vi heldige og har sau med ull som liknar mykje på saueulla frå vikingtida og før, og ein oppegåande og tradisjonsrik industri som kan teke ulla frå sauen sin kropp til vår.

Framtida er å gå kledd i varige og varme klede som tek tid, ferdigheiter og kunnskap å skape. Vi må raskast mogleg redde dei små handverkarane, lærlingordningane og alt anna som støttar liten, langsam og lokal produksjon, og stikke kjeppar i hjula på Fast Fashion, båe privat og politisk.

Les mer om arrangementet her (vitimusea.no)

Reise til Polen

Ingvild og Lisbeth besøkte Polen siste uka i juni. Målet for turen var formidlign av kunnskap og i løpet av den holdt de tre workshopper/seminarer.

Ved Universitetet i Bielsko-Biala deltok lærere og pedagogikkstudenter på en workshop om å undervise om ull til barn, med vekt på det kreative og også det kulturelle potensialet i å lære om og bruke ull. Gjennom en kortforelesning ble de introdusert til hvordan forskjellige aktører i Norge arbeider med ull og barn, og de arbeidet praktisk med toving, karding og håndspinning.

På universitet hold de også seminaret “How can wool replace plastic?”, som diskuterte fordeler og hindringer i forhold til dette, basert på SIFOs rapporter om ullprodukter publisert i fjor. Selbu Spinneri bole brukt som et eksempel for å vise hvordan lokal ull kommer inn i bildet i denne konteksten og understreke ullens fordeler i forhold til plast i å bevare kulturarv, skape en sirkulær (bio)økonomi og nedvekst.

Toving med lærere og lærerstudenter.

Den siste workshopped handled om ullsortering og ble ledet av Ingvild i Marias lokaler i Koniakow. Her deltok 20 personer, både sauebønder og andre lokale folk og akademikere. Sorteringen viste et story spenn i ullkvaliteten, fra tynne lange fibre til grøvre fibre, men også at gjennom sortering vil mulighetene for å lage forskjellige produkter av ulla øke, inkludert mykere garn til sokker og ullgensere.


I tillegg besøkte de lokale museer i og rundt Koniakow og så melking av sauene, og fikk gjennom dette større insikt i det kulturarven som gjetertradisjonen er med på å holder i live i det Polske høylandet. (For ikke å snakke om all den deilige osten som blir laget av melka!)