CHANGE

Grønt skifte i klesforbruket

I prosjektet vil vi forske på det viktigste for å få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres, brukes og avhendes.

Miljøpåvirkninger fra klessektoren har økt raskt de siste 30 årene og skyldes i stor grad de høye volumene av klær som produseres, brukes og avhendes. Likevel er forskning på klesforbruk begrenset, og det er store mangler i vår kunnskap om hvordan klær brukes og hvordan dette påvirker det totale klesvolumet. I prosjektet vil vi forske på det viktigste for å få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres, brukes og avhendes.

CHANGE vil konsentrere oppmerksomheten rundt to viktige elementer i klesforbruket. Det ene er å være riktig kledd for anledningen, og det andre er kravet om å variere sin påkledning. Hvor kommer disse ideene fra? Og hvordan har de preget klesvanene våre de siste 200 årene? Vi vil se på hvorfor og hvordan vi skifter klær mellom ulike anledninger og på selve ønsket om variasjon i klær. Målet er å forbedre kunnskapen vår om hvordan klesvolum kan reduseres ved å øke forståelsen for hvordan mennesker bruker klær og hvordan dette har utviklet seg. Prosjektet vil i hovedsak handle om norsk klesforbruk gjennom kvantitative og kvalitative garderobestudier av par. Disse vil kontrasteres med andre garderober i og utenfor Europa. Gjennom å se sammenhengen mellom den enkelte forbrukers valg og anledningenes krav til klær, og de konsekvenser dette får på et aggregert nivå, vil vi bidra med kunnskap og teoretiske begreper som gjør det mulig å bringe forbruk – bruken av klær – inn i debatt og politikk om klær og miljø. Miljøpåvirkninger fra klessektoren har økt raskt de siste 30 årene og skyldes i stor grad de høye volumene av klær som produseres, brukes og avhendes. Likevel er forskning på klesforbruk begrenset, og det er store mangler i vår kunnskap om hvordan klær brukes og hvordan dette påvirker det totale klesvolumet. I prosjektet vil vi forske på det viktigste for å få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres, brukes og avhendes.

Prosjektet er tildelt 12 millioner fra satsningen på banebrytende forskning (FRIPRO) fra Norges Forskningsråd og går i perioden 2021-2025. Prosjektleder er Ingun Grimstad Klepp fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet. Fra SIFO deltar også Kirsi Laitala, stipendiat Vilde Haugrønning og Ingrid Haugsrud. Irene Maldini fra Lusófona University i Lisboa bringer inn metodisk og empirisk kompetanse på garderober i Nederland og Uruguay. Det siste sammen med Lucrecia de Léon fra Universidad de la República. Kate Fletcher fra Det kongelige danske kunstakademi vil bringe inn et perspektiv utenfra der endring på systemnivå diskuteres. Else Skjold fra Det kongelige danske kunstakademi vil ta ansvar for et nettverk av studenter og forskere sammen med Liudmila Aliabieva fra Universitetet i Moskva. Bjørn Sverre Hol Hagen fra Norsk Folkemuseum, Marie Ulväng fra Stockholms universitet og Pernilla Rasmussen fra Lunds universitet vil tilføre prosjektet dets historiske dimensjon, mens Tone Skårdal Tobiasson har ansvar for formidling og nettverk


Prosjektdeltakere ved SIFO

 • Ingun Grimstad Klepp
 • Kirsi Laitala
 • Vilde Haugrønning
 • Ingrid Haugsrud

Samarbeidspartnere

 • Irene Maldini, Lusófona University, Portugal
 • Lucrecia de Léon, Universidad de la República, Uruguay
 • Kate Fletcher, Det kongelige danske kunstakademi
 • Else Skjold, Det kongelige danske kunstakademi
 • Liudmila Aliabieva, Universitetet i Moskva
 • Bjørn Sverre Hol Hagen, Norsk Folkemuseum
 • Marie Ulväng, Stockholms universitet
 • Pernilla Rasmussen, Lunds universitet
 • Tone Skårdal Tobiasson


Prosjektnyheter

Besøk fra Designskolen i Kolding

Det ble et smørblidt besøk fra Designskolen i Kolding (DK) på SIFO en forsommer ettermiddag med tid til litt sightseeing og sosialt samvær i Oslos forskjellige nabolag. Besøket var lenge planlagt for å få rom til en ordentlig diskusjon omkring hvordan de to institusjoner kan samarbeide om felles søknader og prosjekter. Møtet handlet først og…

Les mer… Besøk fra Designskolen i Kolding

Studying clothing consumption volumes through wardrobe studies: a methodological reflection

Authors: Irene Maldini, Vilde Haugrønning and Lucrecia de León Abstract This paper introduces the relevance of volume-centric research in studies of clothing use. The global production of garments has grown dramatically in recent decades, bringing along significant environmental challenges. However, knowledge is lacking about why people deal with clothing quantities in such varied ways, and…

Les mer… Studying clothing consumption volumes through wardrobe studies: a methodological reflection