Publikasjoner

Her finner du alle våre publikasjoner sortert kronologisk. Klikk på knappene nedenfor for å finne temaet du er interessert i.

”Hvorfor kan ikke bare alle produkter være bærekraftige?” Hvordan forbrukere oppfatter og påvirkes av markedsføring med bærekraftpåstander

Formålet med denne rapporten er å få en bedre forståelse av hvordan markedsføring med bærekraftpåstander kommuniseres til norske forbrukere gjennom nettbutikker og sosiale medier, og hvordan forbrukerne oppfatter og håndterer markedsføringen.

Continue Reading ”Hvorfor kan ikke bare alle produkter være bærekraftige?” Hvordan forbrukere oppfatter og påvirkes av markedsføring med bærekraftpåstander

Product lifetime in European and Norwegian policies

Formålet med denne rapporten er å få en bedre forståelse av hvordan produktlevetid har blitt posisjonert i politikken de siste tjue årene. Ved bruk av dokumentanalyse undersøker vi forekomsten og kontekstualiseringen av produktlevetid i EUs sirkulærøkonomipolitikk, norske partiprogrammer og offisielle dokumenter, dokumenter fra norske miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoners politikk og produktpolitikk. Samlet finner vi at det…

Continue Reading Product lifetime in European and Norwegian policies

WOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of wool

Denne rapporten er første leveranse fra arbeidspakke 2 i WOOLUME-prosjektet. Hovedmålet med WOOLUME er å utforske ulike måter å bruke ull fra polske fjellsau for å oppnå bedre utnyttelse av ressurser og økt verdiskaping. Målet med rapporten har vært å kartlegge markedet for akustiske og lydabsorberende produkter laget av ull for å undersøke potensialet…

Continue Reading WOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of wool

Reducing environmental impacts from garments through best practice garment use and care, using the example of a Merino wool sweater

Garment production and use generate substantial environmental impacts, and the care and use are key determinants of cradle-to-grave impacts. The present study investigated the potential to reduce environmental impacts by applying best practices for garment care combined with increased garment use. A wool sweater is used as an example because wool garments have particular…

Continue Reading Reducing environmental impacts from garments through best practice garment use and care, using the example of a Merino wool sweater

Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry

Increasing product lifespans is one of the most effective environmental strategies and therefore repair is a part of the circular economy approach that aims to keep products and materials longer in use. This article explores drivers and barriers for repair from consumers’ and commercial repair actors view-points, in order to understand how the repair…

Continue Reading Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry