Publikasjoner

Product lifetime in European and Norwegian policies

Formålet med denne rapporten er å få en bedre forståelse av hvordan produktlevetid har blitt posisjonert i politikken de siste tjue årene. Ved bruk av dokumentanalyse undersøker vi forekomsten og kontekstualiseringen av produktlevetid i EUs sirkulærøkonomipolitikk, norske partiprogrammer og offisielle dokumenter, dokumenter fra norske miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoners politikk og produktpolitikk. Samlet finner vi at det…

Continue Reading Product lifetime in European and Norwegian policies

WOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of wool

Denne rapporten er første leveranse fra arbeidspakke 2 i WOOLUME-prosjektet. Hovedmålet med WOOLUME er å utforske ulike måter å bruke ull fra polske fjellsau for å oppnå bedre utnyttelse av ressurser og økt verdiskaping. Målet med rapporten har vært å kartlegge markedet for akustiske og lydabsorberende produkter laget av ull for å undersøke potensialet…

Continue Reading WOOLUME: Mapping the market for acoustic and sound absorbing products made of wool

Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry

Kirsi Laitala, Ingun Grimstad Klepp, Vilde Haugrønning, Harald Throne-Holst & Pål Strandbakken Abstract Increasing product lifespans is one of the most effective environmental strategies and therefore repair is a part of the circular economy approach that aims to keep products and materials longer in use. This article explores drivers and barriers for repair from…

Continue Reading Increasing repair of household appliances, mobile phones and clothing: Experiences from consumers and the repair industry

What Affects Garment Lifespans? International Clothing Practices Based on a Wardrobe Survey in China, Germany, Japan, the UK, and the USA

Kirsi Laitala and Ingun Grimstad Klepp Abstract Increasing the length of clothing lifespans is crucial for reducing the total environmental impacts. This article discusses which factors contribute to the length of garment lifespans by studying how long garments are used, how many times they are worn, and by how many users. The analysis is…

Continue Reading What Affects Garment Lifespans? International Clothing Practices Based on a Wardrobe Survey in China, Germany, Japan, the UK, and the USA

Environmental impacts associated with the production, use, and end-of-life of a woollen garment

S.G. Wiedemann, L. Biggs, B. Nebel, K. Bauch, K. Laitala, I.G. Klepp, P.G. Swan and K. Watson. Abstract Purpose The textiles industry is a substantial contributor to environmental impacts through the production, processing, use, and end-of-life of garments. Wool is a high value, natural, and renewable fibre that is used to produce a wide…

Continue Reading Environmental impacts associated with the production, use, and end-of-life of a woollen garment