Amazing Grazing

Amazing Grazing skal få frem kunnskap om hvordan sau i norsk utmark bidrar til en bærekraftig utvikling. Kjøtt og ull fra norske sauer kommer fra gårder med ulikt ressursgrunnlag, ulike driftsopplegg og ulik ressursbruk.

I dette prosjektet skal vi undersøke sauebonden sitt driftsopplegg, forbrukeren sin innsikt, og rammevilkårene som både bonden og forbrukeren må forholde seg til. Hvordan kan produksjonen forbedres, og hvordan kan forbrukeren få mer kunnskap og nærhet til hva beitebruk bidrar med gjennom produktene?

Et mål i prosjektet er å belyse hva som kan bidra til at kjøtt og ull fra sau verdsettes høyere. Prosjektet ønsker å påvirke diskusjonen rundt bærekraft, media sin omtale av det og hvordan politikk blir formet. Å formidle til dels kompliserte vurderinger på en lettfattelig måte, som fremmer en bedre forståelse av beitedyrs plass i norsk natur, betydning for klima, og for god ressursutnyttelse – er sentralt for at prosjektet skal lykkes. Kan norsk sauehold bidra til å nå noen av FNs bærekraftsmål?

Dette 4-årige prosjektet er finansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL/JA) og over 30 ulike næringsaktører i alle deler av verdikjeden for kjøtt og ull deltar. Prosjektet har tilgang til et solid internasjonalt kontaktnett som vil bidra til å løfte temaet opp på et globalt nivå, med fokus på lokale løsninger. Aktører i verdikjeden og sauebønder med forskjellige driftsformer vil sammen med forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) øke kunnskapen rundt bærekraftig kjøtt og ull. Prosjektet ledes fra NIBIO Tingvoll. Den brede deltagelsen fra næringslivet i alle ledd av verdikjeden, vil sikre at kunnskap både deles og formidles, og kan gi overføringsverdi til andre beitedyr og deres produkter.

I dette prosjektet skal vi undersøke sauebonden sitt driftsopplegg, forbrukeren sin innsikt, og rammevilkårene som både bonden og forbrukeren må forholde seg til. Hvordan kan produksjonen forbedres, og hvordan kan forbrukeren få mer kunnskap og nærhet til hva beitebruk bidrar med gjennom produktene?

Et mål i prosjektet er å belyse hva som kan bidra til at kjøtt og ull fra sau verdsettes høyere. Prosjektet ønsker å påvirke diskusjonen rundt bærekraft, media sin omtale av det og hvordan politikk blir formet. Å formidle til dels kompliserte vurderinger på en lettfattelig måte, som fremmer en bedre forståelse av beitedyrs plass i norsk natur, betydning for klima, og for god ressursutnyttelse – er sentralt for at prosjektet skal lykkes. Kan norsk sauehold bidra til å nå noen av FNs bærekraftsmål?

Dette 4-årige prosjektet er finansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL/JA) og over 30 ulike næringsaktører i alle deler av verdikjeden for kjøtt og ull deltar. Prosjektet har tilgang til et solid internasjonalt kontaktnett som vil bidra til å løfte temaet opp på et globalt nivå, med fokus på lokale løsninger. Aktører i verdikjeden og sauebønder med forskjellige driftsformer vil sammen med forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) øke kunnskapen rundt bærekraftig kjøtt og ull. Prosjektet ledes fra NIBIO Tingvoll. Den brede deltagelsen fra næringslivet i alle ledd av verdikjeden, vil sikre at kunnskap både deles og formidles, og kan gi overføringsverdi til andre beitedyr og deres produkter.


Prosjektdeltakere ved SIFO

  • Gunnar Vittersø
  • Hanne Torjusen
  • Ingun Grimstad Klepp

Prosjektdeltakere

  • Lise Grøva
  • Tone Skårdal Tobiasson
  • Årolilja S. Jørgensrud
  • Rose (Ildri Kristine) Bergslid
  • Matthias Koesling
  • Ola Flaten
  • Håvard Steinshamn


Nyheter fra prosjektet