Om oss

Klesforskningsgruppa på SIFO

Ingun Grimstad Klepp

Professor

Ingun er utdannet etnolog, men har også utdanning i søm, vev og tekstilkjemi. Siden 1999 har hun arbeidet med forbruksforsking om klær og tekstiler på SIFO og har stått sentral i å bygge opp dette fagmiljøet gjennom å utvikle metoder, prosjekter, kunnskap og debatt rundt klærnes plass i vårt samfunn og i den enkeltes liv. Dette arbeidet omfatter klesvaner, vaskevaner, levetid utvikling av produkter og verdikjeder.  Ingun er aktiv i formidling av kunnskap om klær og andre tekstiler i media, utstillinger, debatter, og gjennom bøker for allmenheten og snl.no artikler. Siden 2000 har Ingun publisert

• 104 vitenskapelige artikler i tidsskrift eller bok med review-ordning.

• 226 leksikon/populærvitenskapelige artikler.

• 123 avisinnlegg/kronikker i ulike tekstbaserte medier.

•  844 mediebidrag i form av intervjuer og programdeltagelse.

•  11 bøker som forfatter eller redaktør.

Ingun har mottatt Norges forskningsråds formidlingspris for dette arbeidet.

Klikk her for å se CRISTIN-profil.

Kontakt:
ingunk@oslomet.no / + 47 990 97 402

Kirsi Laitala

Forsker II

Kirsi Laitala er forsker II hos SIFO og har jobbet med tekstilforskning siden 2001. Hun har sivilingeniørutdanning fra Tammerfors Tekniske Universitet i Finland innen tekstil, fiber og konfeksjonsteknikk og PhD fra institutt for produktdesign ved NTNU fra 2014. Laitala har forsket og publisert på områder knyttet til kleskvalitet, vedlikehold, sikkerhet, miljø, design, samt passform og størrelsesspørsmål. 

Klikk her for å se ResearchGate-profil.

Vilde Haugrønning

Stipendiat

Vilde Haugrønning har en mastergrad fra Senter for miljø og utvikling (SUM) ved Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i sosialantropologi og visuell kultur fra NTNU. Hennes hovedfelt er forbruksforskning, og hun har tidligere studert matforbruk i norske husholdninger. I hennes nåværende forskning jobber hun med klesforbruk og bærekraft, og hun er ansatt som stipendiat i forskningsprosjektet CHANGE ved SIFO. I sitt ph.d.-prosjekt studerer hun bruken av klær i hverdagen fra et praksisorientert perspektiv, og sammenligner forskjeller mellom hvordan menn og kvinner kler seg og hvordan dette er knyttet til mengden klær som forbrukes.

Klikk her for å se LinkedIn-profil

Anna Schytte Sigaard

Stipendiat

Anna er stipendiat på prosjektet Wasted Textiles, som har som mål å bidra til å redusere bruken av plast i form av syntetiske tekstiler. Gjennom prosjektet vil hun undersøke hva syntetisk tekstilavfall i norske husholdninger består av, hvordan det skapes og hvordan tekstilene avhendes. Anna har en tverrfaglig bakgrunn med en mastergrad fra Senter for Utvikling og Miljø, hvor hun skrev sin avhandling om produksjon av genmodifisert bomull i India.

Klikk her for å se LinkedIn-profil

Lisbeth Løvbak Berg

Forsker

Lisbeth er utdannet klesdesigner og har jobbet mange år med dette, både som konsulent og med eget merke, og gjennom undervisning ved Middlesex University, London. Hun har også en mastergrad innen mote og bærekraft fra studiet MA Fashion Futures ved London College of Fashion. Der jobbet hun med forbrukerundersøkelser og designerens rolle i framtidsscenarier basert på bærekraftig forbruk. På SIFO er Lisbeth tilknyttet prosjektene WOOLUME, Wasted Textiles, IMAGINE og Lasting.

Klikk her for å se ReserachGateprofil

Ingrid Haugsrud

Forsker

Ingrid Haugsrud er utdannet klesdesigner og har en mastergrad i Mote og samfunn fra OsloMet. Masteroppgaven var en garderobestudie som undersøkte de ulike måtene klær kan ha verdi for brukeren. Hun har jobbet med lokal produksjon og mer bærekraftige forretningsmodeller innenfor mote. På SIFO er Ingrid tilknyttet forskningsprosjektene CHANGE, BELONG, REDUCE og FoodLessons.

Klikk her for å se LinkedIn-profil

Irene Maldini

Forsker

Irene Maldini er forsker i prosjektet CHANGE. Hun driver kritisk forskning på miljøpåvirkningen av økende forbruk og volumer av klær og andre forbruksvarer. Hun spesialiserer seg på foreslåtte løsningene for å redusere disse volumene på bedriftsnivå og politisk, og på å vurdere effekten av disse. Hennes bakgrunn er innen produktdesign (bachelor), designstudier (master) og design for bærekraft (PhD). Hun har tidligere jobbet som produktdesigner og akademiker i Uruguay, Brasil, Nederland og Portugal.

Klikk her for å se ResearchGate-profil

Klikk her for å se LinkedIn-profil

Kate Fletcher

Forskningsprofessor

Kate Fletcher (PhD) er forskningsprofessor ved SIFO og også professor ved det Kongelige Danske Akademi i København. Hun er en av de mest siterte akademikerne innen mote og bærekraft og arbeidet hennes som omhandler bl.a. systemendring, post-growth fashionfashion localismdecentring durability og Earth Logic, definerer og utfordrer området. Hun har skrevet og/eller redigert elleve bøker, tilgjengelige på åtte språk. Kate er medgrunnlegger av Union of Concerned Researchers in Fashion. Hennes nyeste arbeider omhandler design, klær og natur. Ved SIFO er Kate tilknyttet prosjektene Lasting og CHANGE.

Klikk her for å se ResearchGate-profil

Samarbeidspartner

Tone Skårdal Tobiasson

NICE fashion

Tone er journalist og forfatter, som gikk fra å være redaktør for motemagasiner til å etablere NICE (Nordic Initiative Clean & Ethical) Fashion. For tiden er hun formidlingsansvarlig for følgende prosjekter: Amazing Grazing, WOOLUME, hiWOOL, LASTING, CHANGE og Wasted Textiles. Hun er medforfatter av Ren ull, Norsk strikkehistorie og Strikk med norsk ull, samt Lettstelt, Lettkledd and Lettfiks. Hun frilanser for EcoTextile News og andre internasjonale fagmagasiner og nettsteder, og er styremedlem i Union of Concerned Researchers in Fashion.

Click here to see LinkedIn profile