Hår som ressurs

Bilde: Ingrid Hodne Valaker. På bildet: Marianne Rudi (venstre), Sunniva Nyhamar (høyre)

Å ta vare på ressurser og finne god bruk for gode naturlige råvarer er et viktig perspektiv I Wasted Textiles. Derfor er det svært gledelig at studentene Marianne Rudi og Sunniva Nyhamar har tatt for seg hår. Vi mennesker er jo også fiberprodusenter og bruk av hår har en lang historie. Kjent for mange er Njåls saga der hans kone Hallgerd nektet å gi Gunnar litt hår til buestreng selv om det sto om livet. Selv om hår er lett tilgjengelig er det ikke nødvendigvis enkelt å ta i bruk som de to studentene skiver godt om:

Vi har opplevd at mange sliter med fordommer mot avklipt og løse hår. Mange var skeptiske og negative, men også interesserte i prosjektet som helhet.

Les hele Marianne og Sunnivas oppgave her.

Gjennom prosjektet har vi lært mye om både hår som materiale og produktutvikling. Vi har også lært om folk sine holdninger rundt å bruke avklipt hår. Prosjektet har bydd på mange utfordringer, det har vært vanskelig å se på en så vanlig ting som hår til nye formål.

Studenten ønsker at prosjektet vekker interesse og debatt, og vi stemmer i! Det er spennende å diskutere tekstile ressurser som både er oss så nær – og likevel for mange nettopp fjert å ta i bruk.

 Arbeidet er gjort som en semesteroppgave i Design på NTNU og mottatt veiledning fra Ingun Grimstad Klepp som del av Wasted Textiles ønske om å bidra til nytenkning rundt bruk av naturlige fiberressurser.

The way forward for WOOLUME

Summary

This note looks at knowledge transference between a country of high wool utilisation (Norway) and a country of low wool utilisation (Poland). The findings that are presented here, are collected through semi-structured interviews, via Zoom, in person and also with one written response. All interviewees were project partners. Economics and scale are important themes, especially for moving forward with better use of local wool. As identified in other projects, things need to happen in the right order and there must be an economic fundament that ensures a professionalism and not that what one does is done on a hobby basis. The skills gap is an important issue if there is to be a future for the wool industry in Europe, and this must be addressed at national and EU level, this is not something a project or industry can fix on their own.

Click here to read full report.

Sirkulær Praksis: Hvordan håndtere den kommende tekstiltsunamien?

En global tekstiltsunami er varslet. Hvordan kan norske kommuner og IKS-er se på nye krav til innsamling av tekstiler som en mulighet til å bidra i utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller for ombruk av tekstiler?

Vi gir deg gode eksempler på hvordan endringer i regelverket kan skape nye forretningsmuligheter, redusere klimagassutslippene og øke ombruk og materialgjenvinningen av brukte tekstiler.

Ingun Grimstad Klepp, professor i klær og bærekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO, deltar i den innledende samtalen. Moderator er Kathrine Kirkevaag / MEPEX.

Les mer ved å klikke her: https://www.sirkulaerkonferansen.no/dag-2

Så fillene fyker til Brussel. Politikk i klesskapet

Onsdag 5. juni blir det seminar for å markere at Eivind Jacobsen nylig har gått av som direktør ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. På seminaret snakker Ingun Grimstad Klepp om politikk i klesskapet.

Forholdet mellom kunnskap og forbrukerpolitikk er en fellesnevner for Eivinds virke både som forbruksforsker og som administrator, og på seminaret blir det panelsamtale og innlegg som gjenspeiler Eivinds forskningsinteresser.

Beskrivelse, program og lenke til påmelding via nettsiden: https://www.oslomet.no/om/arrangement/fra-kunnskap-til-politikk

Onsdag 5. juni kl. 9.00-12.30

Pilestredet 48, S141

Vi serverer lunsj.

Vel møtt til seminarisk festskrift!

Panelsamtale og utstilling: Beyond fast fashion

Det globale klesforbruket er doblet på 20 år og har blitt en miljøversting. Hvorfor uteblir politikk som får ned klesproduksjonen? Vi inviterer til panelsamtale, åpne utstillinger og enkel matservering.

Tid og sted: 14. mai 2024 16:30 – 18:30, Klimahuset på Naturhistorisk museum

Hvordan kan det ha seg at «alle» er enige i at den økende mengden klær er et enormt miljøproblem, men verken norske politikere eller EU tør foreslå politikk for å redusere klesvolumet? I Naturhistorisk museums nyeste utstilling, «Beyond fast fashion», spør vi hvor klær kommer fra og hvor de havner, og hva som egentlig er det mest miljøvennlige plagget. I utstillingen beskriver forskere hvorfor fokuset på enkeltplagg er en distraksjon fra det som er hovedmiljøproblemet: volumet av klær. Få ny innsikt og perspektiv når noen av landets fremste eksperter på klesforbruk diskuterer hvorfor og hvordan vi bør endre en av verdens mest miljøfiendtlige bransjer.

For mer informasjon og program, klikk her.