Så fillene fyker til Brussel. Politikk i klesskapet

Onsdag 5. juni blir det seminar for å markere at Eivind Jacobsen nylig har gått av som direktør ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. På seminaret snakker Ingun Grimstad Klepp om politikk i klesskapet.

Forholdet mellom kunnskap og forbrukerpolitikk er en fellesnevner for Eivinds virke både som forbruksforsker og som administrator, og på seminaret blir det panelsamtale og innlegg som gjenspeiler Eivinds forskningsinteresser.

Beskrivelse, program og lenke til påmelding via nettsiden: https://www.oslomet.no/om/arrangement/fra-kunnskap-til-politikk

Onsdag 5. juni kl. 9.00-12.30

Pilestredet 48, S141

Vi serverer lunsj.

Vel møtt til seminarisk festskrift!