Åpen kveld: Klær og klima

Når: Torsdag 9. november 18.00-20.30

Hvor: Norsk Folkemuseum

Gjenbruk, omsøm, vintagestiler og historiske garderober gjennom 300 år! Torsdag 9. november inviterer vi til kveldsåpent museum med klær og garderober i fokus.

Vi dykker ned i historiske garderober gjennom 300 år: vår tids og din egen garderobe, garderober fra bruktbutikker, garderober i museets kostymeavdeling, og garderobeskatter i museets gjenstandssamling. 

Møt noen av Skandinavias fremste drakteksperter til samtaler, kulturhistoriske fortellinger, gjenbrukstips og mye mer. Fullt program:

Program

Forskningslab

I vår forskningslab kan du teste ulike tekstiler, du kan lukte, se og føle hvordan materialene er forskjellige. Museets tekstilkonservator Anna Maria Østlund tar brenneprøver av både ullfiber og plastmaterialer. Se hvordan de oppfører seg og bli med på stoffgjettekonkurranse!

På forskningslabben møter du professor Ingun Grimstad Klepp, Norges fremste ekspert på klær og klima, og Else Skjold som arbeider med design og bærekraft i Danmark.

Gull fra museets samlinger

  • Mannsgarderobe i fokus: Marie Ulväng har forsket på klær fra bønder i Herjedalen fra 1800- tallet. Hun viser frem en mannsgarderobe fra museets samling og snakker om ombruk og gjenbruk av plagg.
  • Klær for livet. Museets drakthistorikere Bjørn Sverre Hol Haugen og Kari-Anne Perdersen viser frem en garderobe fra Åse Roe (1874-1968) fra Tinn i Telemark.  

Vintagegarderobe

Vintagebutikken “Retrolykke” fra Grünerløkka stiller ut klær fra 1940 til 1990- tallet. Her blir det mulig å både prøve og handle!

Åpent kostymelager og verksted

Hvordan tar museet vare på kostymene sine? Utforsk kostymelager og verksted og prøv deg på lapping eller stopping. 

Gjenbruk på 1700-tallet

Hvordan så garderoben til embetsstanden og borgerskapet ut på 1700- og 1800 tallet? Pernilla Rasmussen har forsket på motehistorie tilbake til 1700-tallet og viser frem omsøm i en kjole fra 1700-tallet. 

Åpen kafé

Salg av vin, øl, snacks, kaffe, bakevarer og suppe.

Billetter

Billetter må forhåndskjøpes, du finner dem via denne lenken (norskfolkemuseum.no)
Pris 140,- per person.

Foredrag: Klær til besvær

Onsdag 23. november 2022, klokka 8.30-10.00, Grand Bergen

Bergen Næringsråd inviterer til åpent møte i samarbeid med Bergen kommune, Gjenbruksuken og Bærekraftige liv:

Klærne våre har store, negative klima- og miljøkonsekvenser globalt. Samtidig er Bergen er full ulike aktører som har funnet sine svar på hvordan en mer bærekraftig tekstilnæring kan se ut. 

På dette møtet vil vi både belyse utfordringene knyttet til klesbransjen og samtidig vise frem noen av de gode løsningene Bergen har å by på.

Vi inviterer alle aktørene i Bergen som jobber med klær og tekstiler – fra designere og produsenter, til handelsnæring, ombruks- og reparasjonsnæring, frivillighet, utdannings- og innovasjonsmiljøer til å bli med på å finne de lokale løsningene på de globale utfordringene tekstilnæringen står overfor.

Det blir innledninger med blant annet Ingun Grimstad Klepp og aktører i Bergen som på ulike måter jobber med å redusere klima- og miljøbelastningen fra klesbransjen.

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding via denne linken (bergenchamber.no)

Klikk her for å se fullt program (bergen-chamber.no), og her for å se facebook-arrangement (facebook.com)

Foredrag: Miljøvennlig garderobe og sirkulært samfunn – er det mulig?

Torsdag 24.11, klokka 18.00-19.30, Amalies Hage, Strømgaten 6, 5015 Bergen

Finnes det bærekraftige klær og hva er egentlig sirkulær økonomi, og er det mulig å oppnå? Kom på inspirerende foredrag og få svar på det du lurer på innen miljøvennlig garderobe og sirkulært samfunn!

Professor Roger Strand kommer og holder innlegget: Sirkulær økonomi: ledestjerne eller luftslott?

Ingun Grimstad Klepp er en norsk etnolog som er ansatt som professor i klær og bærekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Hun har særlig forsket på forbruk av klær og tekstiler. Overskrift på hennes foredrag er: Nål og tråd i miljødebatten.

Janne M Gillgren vil snakke om hva er en miljøvennlig garderobe sett fra Naturvernforbundet sitt perspektiv. Stikkord er: klestyper, grønnvasking, merkeordninger og hvordan skaffe seg klær.

Arrangementet avsluttes med en panelsamtale ledet av Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet. Der vil publikum får mulighet til å stille spørsmål til alle foredragsholderne.

Møte er gratis og åpent for alle!

Klikk her for å se arrangementets nettside (naturvernforbundet.no), og her for å se facebook-arrangement (facebook.com)

Foredrag Ski Husflidslag

Onsdag 16. november kl.19:00, Langhuset.

Hva ligger i begrepet bærekraftige tekstiler? Bør vi velge klær av syntetiske plastfibre eller tradisjonsrik god norsk ull?
Fageksperter Ingun Grimstad Klepp, professor i klær og bærekraft ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og redaktør og journalist Tone Skårdal Tobiassen gir oss et innblikk i en uoversiktlig begrepsjungel. De vil snakke om to av de siste bøkene de har skrevet sammen, og sette ting inn i en litt større sammenheng.

Alle er velkommen!
Gratis inngang
Enkel bevertning
Loddsalg

Foredrag: Wool roundtable IWTO

Torsdag 1. desember, 14.00-15.15, NM Hotel Nuremberg, Tyskland


IWTO | Wool Round Table 2022 | Programme

Programme
Venue: NH Hotel Nuremberg, Germany
Day One
Thursday, 1 December 2022
Time Session
08.00 – 09.00 Registration
09.15 – 10.00 Opening Session
Wolf Edmayr – Welcome from IWTO
Klaus Kraatz – Welcome from German National Committee
Klaus Steger – Welcome from Suedwolle Group
10.00 – 11.00 Market Intelligence
Dirk Vantyghem – EU Textile Legislation
Joachim Schulz – German Textile Industry Overview
Isak Staats (Committee Chair) – Global Wool Market Indicators
11.00 – 11.30 Coffee Break
11.30 – 12.30 Wool and Retail
Peter Ackroyd (Committee Chair) – Retail Market Overview
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.15 Wool Sustainability
Emma Gittoes – Make The Label Count
Heinz Zeller – Wool Retail & Sustainability
Ingun Klepp – Norwegian Consumer Agency Ruling
Paul Swan – Sustainable Standards
15.15 – 16.15 Health & Wellness
Nick Davenport – The Air We Breathe
Natalie Harrison – Wool & Cosmetics
16.15 – 16.45 Coffee Break
16.45 – 17.30 Campaign for Wool.

Klikk her for å se hele programmet (iwto.org)

Endringslaben med utstilling basert på CHANGE

Tone Skårdal Tobiasson

En tankevekkende «vandreutstilling» av en ung garderobe basert fra tall fremskaffet fra Forbrukerforskningsinstituttet SIFOs prosjekter, i hovedsak CHANGE. Utstillingen står på Hamar bibliotek til og med lørdag 12. november. En tilsvarende installasjon skal settes opp på kulturhuset på Arendal i begynnelsen av neste år, og er åpen fra 23. januar til 17. februar 2023.


Hva er egentlig bærekraftig utvikling, og hvorfor er det behov for endring i dagens samfunn? Hvordan påvirker valgene vi tar i hverdagen mulighetene for bærekraftig utvikling rundt omkring i verden, og hva kan vi gjøre for å bli en del av løsningene? Dette er spørsmål som utstillingen stiller, og hvor en utstilling av 259 plagg – som utgjør en gjennomsnittsgarderobe for et ungt menneske – skal illustrere forbruket vårt. Utstillingens målgruppe er unge mennesker, men er selvsagt interessant for et større publikum. Antall plagg i en ung persons garderobe er i snitt mindre enn for voksne, fordi unge vokser ut av klærne fortere, og dermed har klærne kortere levetid og behovet for nye klær er større.

Flere plakater i utstillingen bygger på tall fra SIFO, blant annet at bare ti av disse plaggene i snitt er brukte eller arvet. I tillegg er det en quiz som skal få de unge til å reflektere over hvor mange plagg de går til innkjøp av i løpet av et år. Vi gir ikke svaret her, siden fasiten er en del av opplevelsen av utstillingen.


Garderoben (klærne til utstillingen er utlånt av Fretex for enkelhets skyld), og antall er hovedsakelig basert på gjennomsnittlig estimat. Det betyr en sammenstilling av SSB import tall, produkt levetidstall fra forskningsprosjekt Textile Waste, SIFO survey for gjenbruksdata, som igjen er sammenlignet mot innhold i nøkterne garderober (basert på estimater fra Referansebudsjett) og fra CHANGE prosjektets pilotgarderobestudie. Siden dette skal være en «ung» garderobe, er anslaget noe lavere enn for eldre, som antas å ha samlet opp mer over tid.

Vi har spurt Tuva Neraal Volder i Endringslabben hvorfor de kontaktet SIFO og hva de håpet å få ut av dette? – Vi er generelt opptatt av at innholdet i prosjektet skal være forankret i dagens forskning. I forbindelse med fokuset på klær oppsøkte vi derfor en rekke kilder når vi jobbet med å utvikle bakgrunnsmaterialet, blant annet SIFO. Etter å ha lest ulike rapporter tok vi også direkte kontakt, i håp om å finne statistikk som supplerer tallene tilgjengelig i rapportene og å få generelle innspill rundt temaet.

Var det utfordringer rundt å bruke tallene i formidling, og hva ønsker dere at elevene skal få ut av tallene?

En utfordring har vært å formidle et tydelig budskap til elevene, samtidig som vi også fremhever at det er usikkerhet knyttet til tallene. Vi har forsøkt å balansere disse to hensynene i formidlingen. Vi ønsker hovedsakelig at elevene skal få en bedre forståelse av dagens klesforbruk i Norge. I dette arbeidet har det vært viktig for oss å visualisere statistikken, slik at informasjonen blir lettere å relatere seg til. I tillegg til å sette søkelys på antall klær vi eier retter vi også oppmerksomhet mot viktigheten av antall nye anskaffelser og hvorvidt vi kjøper klærne helt nye eller brukt, som andre viktige aspekter fra et klima- og miljøperspektiv. Håpet er at dette skal gi elevene en mer nyansert og helhetlig forståelse. Videre ønsker vi også å skape refleksjon blant elevene rundt hvorvidt dagens forbruk er nødvendig, eller om vi kan klare oss med mindre.

Hva slags reaksjoner har dere fått så langt?

Klesveggen er en populær installasjon i utstillingen og fanger elevenes oppmerksomhet og interesse. Når elevene skjønner at installasjonen viser hvor mange klær én ung voksen eier i gjennomsnitt blir mange overrasket, og reflekterer rundt hvordan dette står i forhold til deres eget og familiemedlemmers klesskap. Klesveggen har også vært med på å sette i gang en bredere diskusjon blant elevene om gjenbruk og arving av klær, der de fleste ser på dette som noe positivt. Som del av utstillingen fyller elevene inn en spørreundersøkelse på slutten av besøket der de blant annet skriver om hva de har lært og hva de kan gjøre for å hjelpe klima og miljø. Det at vi har for mange klær, og at å kjøpe færre klær eller å kjøpe brukt er positivt har vært nevnt av mange elever i undersøkelsen.

Garderobestudiene vil for øvrig fortsette i CHANGE, og mer vil komme om resultatene derfor i tiden fremover.

Foredrag: Høstseminar Norges Bygdekvinnelag Akershus

Lørdag 12.november 2022, klokka 09.30-15.00. Nittedal kirkestue, Kirkeveien 123, 1480 Slattum

Akershus Bygdekvinnelag ønsker velkommen til høsteminaret:

Motivasjonssamling


Motivasjon for å ta miljøbevisste valg og skape et bærekraftig samfunn!

Program


09.30 Registrering, kaffe og litt å bite i
10.00 Velkommen v. Marit Helene Lund
10.15 Velkommen til Nittedal v. Margrethe Henden Aaraas
10.30 Hilsen fra Ellen Margrethe Garn, vår kontakt i NBK
10.45 Glimt fra Plastprosjektet v. Ingrid Grene Henriksen
11.00 Pause
11.30 Velkledd med lite miljøbelastning, et klesnyttig samtaleforedrag av etnolog og professor i klær og bærekraft Ingun Grimstad Klepp ved SIFO OsloMet.
12.30 Varm lunsj og loddsalg
13.30 Gruppeoppgave med utgangspunkt i dagens tema
14.15 Gruppene presenterer sine forslag og synspunkter
14.45 Trekning. Takk for i dag og vel hjem!


Arrangementet er åpent for alle.

Påmelding innen fredag 4/11.2022 til Kate Nørve. Send e-post til kate@hagan.no eller sms til 90 579 810.

Inngang: kr. 150,- beløpet kan du betale til Vipps nr. 722686 eller til kontonummer. 936509278161


Kle deg gjerne i et plagg som du har hatt lenge for å synliggjøre et bærekraftig klesvalg!

Følg denne lenken for å vite mer om Høstseminaret 2022 – en Motivasjonssamling! (bygdekvinnelaget.no)

Bytt & syng – med foredrag

Søndag 6. november klokka 15.45-18.00, SYNG Grünerløkka.

Kjøreplanen er som følger:
1545 – 1630: Innlevering av klær og utlevering av byttelapper
1630 – ca1700 Foredrag
ca1700 – 1800: Byttemarked
1800 og utover: SYNG holder åpent!

Foredraget
– Vi hører mye om overforbruk og -produksjon av klær i verden, men hvordan ser egentlig situasjonen ut i Norge?

Stipendiat i bærekraftig innovasjon Anna Schytte Sigaard forsker på hvorfor vi nordmenn kvitter oss med klær og hvilken verdi og betydning vi tillegger klærne som vi kasserer. På klesbyttedagen vil Anna fortelle om norske klesvaner og dele innsikter fra forskningsprosjektet Wasted Textiles som har som mål å redusere mengdene av tekstiler som kommer på avveie. Hun vil også snakke litt om hvorfor klesbytte er så fint, både for deg og for verden.

SYNG og Oslolaget i Framtiden i våre henders populære klesbyttemarkeder er i full sving. Vi prøver å holde Bytt & SYNG hver tredje uke , siden det er så stor interesse 😃. Men da trenger vi mange frivillige!
VIL DU VÆRE FRIVILLIG?
Vi trenger frivillige til å hjelpe til å organisere byttemarkedet hver gang. Du får også bytte selv om du er frivillig, og opplæring blir gitt. Skriv deg opp på lista her: https://bit.ly/3l551qP😊👏!

SÅNN FUNKER DET:
Ta med deg opp til sju rene og hele plagg, så fine at du selv ville ønske å bytte dem til deg. Levér dem inn og få like mange byttelapper tilbake. Mens du venter på at byttemarkedet klargjøres, kan du høre på foredraget!
Hjertelig velkommen!
Vi ses på SYNG 😄💃🤸‍♂️!

Se mer om arrangementet ved å klikke på denne linken (facebook.com).

Foredrag: Klær og bærefraft, Eidsberg bibliotek

Indre Østfold Husflidslag inviterer til foredrag om dagens klesindustri og hvordan vi som enkeltpersoner kan støtte oppunder en mer bærekraftig fremtid🪡🧵
Dette er et gratis foredrag som er åpent for alle.

Foredragsholdere for kvelden:
•Ingun Grimstad Klepp – Professor i klær og bærekraft
•Tone Skårdal Tobiasson – Forfatter og journalist

——————————————————

Vi gjør det sjæl: fra fantasistakker til reparasjon

En grasrotbevegelse vokser frem som nekter å godta motebransjens diktatoriske ens-rettelse og institusjonelt likhetstyranni.

The Fæbriks ‘hack’ med fantasistakker som samlet de mange vakre resultatene til felles fotografering i Frognerparken, er siste utskudd på denne ‘revolusjonen’ som sier ‘nei takk’ til fast fashion og de dørgende kjedelige plastklærne bransjen kaster etter oss.

‘Mend in public’ går verden rundt som en farsott, og er blitt et av kampmidlene til Extinction Rebellion, og Visible Mending er blitt en hedersbetegnelse som fremmes blant annet av vår hjemlige Eva Kittelsen.
Forfatterne av boken Lettfiks – klær med ni liv (Solum bokvennen), professor i klær og bærekraft Ingun Grimstad Klepp og journalist og forfatter Tone Skårdal Tobiasson, inviterer til en reise i vår tekstile historie som vil både overraske og inspirere.

Klikk på denne lenken for mer informasjon (facebook.com)