The Great Greenwashing Machine part 2

En ny og svært viktig rapport er nettopp publisert av Veronica Bates Kassatly og Dorothee Baumann-Pauly, du kan finne den via denne linken (ecoage.com).

Rapporten er en godt begrunnet kritikk av den måten miljøbelastninger måles og diskuteres av og i moteindustrien. Denne kritikken er viktig fordi den kan bidra til å stoppe industriens grønnvasking av plast og dermed også å påvirke myndigheter når de nå utvikler politikk for klær. Den er også viktig fordi den så presist viser konsekvensene for de mest sårbare: fattige bønder verden over, og industriens fiktive miljøarbeid i form av «foretrukne fiber» og sammenligningsverktøy som HIGG Index.

Vi er stolte av at SIFOs forskning på brukstiden av klær inngår i viktige argumenter om bruk, levetid og den totale miljøbelastningen.