Fra utvidet til målrettet produktansvar

EUs tekstilstrategi er mottatt med stor glede, men Ingun synes ikke den går til kjernen av problemene – eller løsningene. Hør hennes kritikk i NF&TAs seminar her (nfta.no). Et av problemene er at den kun har fromme ønsker å møte den raskt voksende overproduksjonen med. Det er utgangspunktet for en ny variant av produsentansvar fra prosjektet Wasted Textiles, der det foreslås å bruke plukkanalyser av tekstilavfall og donerte tekstiler som utgangspunkt for å regne ut det differensierte avfall. De som lager klær som brukes lite – og er vanskelig å gjenvinne må betale mest. Les forslaget her (forskersonen.no) og bli med på seminaret Hvordan får rask mote umoderne (avfallnorge.no) den 19. mai, regi av Avfall Norge der dette skal diskuteres videre.

Miljødirektoratet har åpnet en høring om EUs tekstilstrategi som vi oppfordrer alle til å engasjere seg i. Klikk her for å lese klesforskningsgruppa på SIFOs svar (miljødirektoratet.no)