Sirkulære skatter: Tekstiler inn i en sirkulær økonomi

Politisk debatt arrangert av Samfunnsbedriftene, Arendalsuka, 16.08.2022, kl. 10:00-10:50 i Kirkekjelleren.

Alle kan gjøre noe for at tekstiler skal belaste klima og miljø mindre. Designere, produsenter, varehandelen, gjenvinningsindustrien og forbruker.

Hva kan Stortinget gjøre for at tekstilene varer lenge og kan gjenvinnes?

Bransjestemmer fra hele verdikjeden forteller Stortinget hva som hindrer oss i bedre utnyttelse av tekstilene. Politikerne svarer på hva de skal gjøre for å sikre bedre produksjon, mer ombruk, bedre vilkår for nye forretningsmodeller og reparasjoner.

Vi hører fra Regnskap Norge, Fretex, OsloMet, NF&TA og Samfunnsbedriftene.

Ingun Grumstad Klepp bidrar med forbrukerperskeptivet.

Arrangementet er åpent for alle.

Les mer om arrangementet her (arendalsuka.no)