Levende Kulturarv

Levende Kulturarv er det norske navnet for prosjektet Vibrant Connections. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd i perioden 2023-2027 og er et samarbeidsprosjekt mellom institutt for barnehagelærerutdanning ved Oslo Met, bydel Nordre Aker i Oslo Kommune og barnehagekjeden Læringsverkstedet. I prosjektet skal vi utforske hvilken betydning den immaterielle kulturarven har i barnehagelærere og barnehagelærerstudenters arbeid med sang og musikk i barnehagen, og hvordan barnehagepersonalets musikalske identitet utvikler seg i dialog med den praksisen barnehagepersonalet til enhver tid er en del av.

Musikk, Pedagogikk og Teknologi

Tidligere undersøkelser viser at musikk er en viktig del av barnehagens estetiske praksis, men at utvalget av sanger som synges er forholdsvis lite (Haukenes og Hagen, 2017). I Levende Kulturarv er vi nysgjerrige på om teknologi, i form av app-en Trall, kan bidra til å utvide sangrepertoaret og styrke de barnehageansattes egen opplevelse av hvem de er som musikkarbeidere. Tidligere studier viser at teknologi kan oppleves som et fremmed element i barnehagens arbeid (se feks Lafton, 2015). Hva skjer da når de barnehageansatte introduseres for en musikkopplevelsesapp som verktøy i sin pedagogiske praksis? Det er noe av det forskerne fra OsloMet og de samarbeidende barnehagene skal utforske.

Noen av de som utviklet Trall er også deltagere i forskningsprosjektet. Det stiller ekstra store krav til etterprøvbarhet og vilje til å utfordre egne tatt-for-gitt-heter og sannheter om musikk i barnehagen. Det som er særegent med Levende Kulturarv er at vi i prosjektgruppen utfordrer de samarbeidende barnehagene til å jobbe med egen musikkpraksis og utforske hvordan de kan videreutvikle den. Men også prosjektgruppa vil bli utfordret i møtet med de barnehageansatte. Er du nysgjerrig på hva utviklerne av Trall hadde som visjon da de skapte appen?

«En liten film om Trall», hentet fra YouTube.

Barnesangtradisjonen

Som Hallvard Nikolaisen sier i den lille filmen om Trall så har vi en barnesangtradisjon, og kanskje kan vi også snakke om at vi har en barnehagesangtradisjon. Store deler av denne tradisjonen skal vi bevare, men tradisjonen trenger også å videreutvikles. Hvem skal være premissleverandører for videreutviklingen når ulike musikktradisjoner møtes i et felles barnehagemiljø? Denne spenningen mellom å bevare og å fornye skal også tematiseres i Levende Kulturarv.

Skroll til toppen