Hvordan tydeliggjøre mål og bryte opp forskningsspørsmål

Betydningen av å møtes til felles diskusjon Tirsdag 23. og onsdag 24. januar samlet forskergruppa ved OsloMet seg til et to-dagers arbeidsseminar. Målet med de to dagene var å tydeliggjøre mål, forskningsspørsmål og ambisjon i arbeidspakke 2, 3 og 4. Arbeidsmetoden har et kvalitativt design og skal gjennomføres i tett samarbeid med personalet på 14 […]

Hvordan tydeliggjøre mål og bryte opp forskningsspørsmål Read More »