Hvordan tydeliggjøre mål og bryte opp forskningsspørsmål

Betydningen av å møtes til felles diskusjon

Tirsdag 23. og onsdag 24. januar samlet forskergruppa ved OsloMet seg til et to-dagers arbeidsseminar. Målet med de to dagene var å tydeliggjøre mål, forskningsspørsmål og ambisjon i arbeidspakke 2, 3 og 4. Arbeidsmetoden har et kvalitativt design og skal gjennomføres i tett samarbeid med personalet på 14 barnehageavdelinger i Østlandsområdet.

Å gjennomføre et aksjonsforsknings-inspirert samarbeidsprosjekt krever at vi er i stand til å kommunisere på tvers av organisasjoner. Selve arbeidsformen minner på mange måter om hvordan barnehager jobber med utviklingsarbeid i egen organisasjon (se for eksempel Lafton og Skogen, 2019) når målet er å videreutvikle egen praksis. I tillegg til å utvikle praksis skal vi i dette prosjektet også utvikle ny kunnskap om feltet sammen. Å utvikle ny kunnskap krever at vi sammen setter ord på og reflekterer over praksisen på en systematisk måte, slik at de erfaringene som gjøres kan få større overføringsverdi (Postholm, 2021).

Barnehagene har takket ja til å være med på et prosjekt hvor de skal utvikle egen musikkpraksis. Samtidig skal de sammen med OsloMet-forskerne utforske musikkens plass i immateriell kulturarv. En slikt prosjekt kan ta mange retninger. Utgangspunktet er at utviklingen begynner der hvor medarbeiderne befinner seg, og at vi i tett samarbeid utforsker ny kunnskap i en dynamisk læringsprosess (Levin, 2017). Forskerne skal bidra til å skape mening i forskningsspørsmålene og å holde retningen i prosjektet. Vi har derfor jobbet med å tydeliggjøre hva som er målet, hvilke spørsmål som kan bli aktuelle og hvordan vi best mulig kan legge opp til en åpen kommunikasjon mellom alle deltagerne.

Tidligere samarbeidsprosjekter, se for eksempel Utdanningsbarnehager, viser at hvordan forskerne kommuniserer intensjonen med prosjektet har sammenheng med hvor raskt vi kan komme i gang med den felles utforskingen. I denne arbeidssamlingen var forskergruppen derfor opptatt av å utvikle et felles begrepsapparat og en felles forståelse av prosjektet.

Tydeliggjøring av mål

I bildet til høyre kan du se hvordan vi har jobbet for å bryte ned hva vi lurer på. Tema er barnehagelæreren som musikkarbeider i barnehagen. Å bryte opp lange setninger er et viktig ledd i å tydeliggjøre mål. Vi satte forskningsspørsmålene opp på veggen. Alle skrev ned korte formuleringer på post-it-lapper. Post-it-lappene ble så samlet og systematisert. Den samme øvelsen gjorde vi med studenten og utdanningen. Til sammen fikk vi et bilde av hvor rikt prosjektet kan bli. Lappene tvang oss også til å fjerne noen av punktene. Da ser vi hvor grensene skal gå for hva vi skal utforske videre.

Dagen ble avsluttet med å lage en ramme for de første møtene med barnehagene. Det gleder vi oss til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen