Prosjektmedarbeidere – OsloMet

Levende Kulturarv eies av Institutt for Barnehagehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet.

Vi er en gruppe forskere som særlig er opptatt av musikk, estetikk, pedagogikk og teknologi. Mange av oss samarbeider også i forskergruppen BLEST.

Tove Lafton

Prosjektleder og leder for arbeidspakke 5

Tove jobber som professor i pedagogikk ved institutt for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser spenner fra ledelse og kompetanseutvikling i barnehagen, via studentlæring i høyere utdanning, til barns oppvekst i et digitalt samfunn. I perioden 2019-2022 var hun prosjektmedlem i det EU-finansierte prosjektet DigiGen. Hun har også vært med i innovasjonsprosjekter Utdanningsbarnehager, som særlig undersøkte hvordan vi kan styrke samarbeidet mellom Universitetet og barnehagene for å skape en bedre utdanning. I Levende Kulturarv er Tove involvert som medlem i arbeidspakke 1-4 og hun leder arbeidspakke 5. Hun er også ansvarlig for drift og gjennomføring av prosjektet som helhet.

Liv Anna Hagen

Leder for arbeidspakke 1

Liv Anna Hagen er ansatt som førstelektor i musikk ved OsloMet, institutt for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser inkluderer sang, sangrepertoar i barnehager og skoler, barnesanger og bruk av digitale verktøy i musikkundervisning. Hun har også arbeidet som sanger med oppdrag for blant andre Rikskonsertene/Den kulturelle skolesekken. Hun har skrevet flere artikler i ulike tidsskift og sammen med Elisabeth Anvik og Siri Haukenes gitt ut metodeboka «Raffe Riff». Liv Anna er en av gründerne bak Trall og sitter i redaksjonen som fortsatt utvikler Trall-prosjektet. I Levende Kulturarv leder Liv Anna arbeidspakke 1.

Elisabeth Anvik

Leder for arbeidspakke 2

Elisabeth er ansatt som førstelektor i musikk ved OsloMet, institutt for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser inkluderer sang, didaktisk bruk av musikk og studenters musikkglede. I 2015 gav hun ut boka “Raffe Riff – sanger i sirkel” sammen med Liv Anna Hagen og Siri Haukenes. I tillegg til å være ansatt på OsloMet jobber Elisabeth som selvstendig næringsdrivende, som sanger og instruktør. Hun er sanger i vokalensembelet PUST som siden 2007 har gitt ut 5 album. PUST turnerer jevnlig i inn- og utland. Elisabeth er en av gründerne bak TRALL.

Siri Haukenes

Leder for arbeidspakke 3

Siri Haukenes er dosent i musikk ved OsloMet, institutt for barnehagelærerutdanning. Hennes forskningsinteresser inkluderer sang, sangrepertoar og musikk- og kulturhistorie. Hun har skrevet flere artikler om dette også i samarbeid med Liv Anna Hagen og Ingrid Danbolt. Hun har i en årrekke jobbet med både vokal og instrumental folkemusikk og gitt ut sangbøker (Lidele galen lidele god, 2001), pianoarrangementer (Reisefølge, 2006) og album med arrangementer av norsk folkemusikk. Sammen med Elisabeth Anvik og Liv Anna Hagen ga hun ut sang- og metodeboka Raffe Riff (2015). Siri er en av gründerne av Trall.

Ingrid Anette Danbolt

Leder for arbeidspakke 4

Ingrid Danbolt er førstelektor i musikk ved Fakultet for lærerutdanning ved OsloMet. Hennes forskningsinteresser er sang og sangrepertoar, sangens betydning for studenter og i et samfunn i endring og hvordan ansatte i barnehagen kan være musikalske veivisere på ulike måter. Mye av hennes forskning og publikasjoner er i samarbeid med Liv Anna Hagen og Siri Haukenes. Hun har vært redaktør for sangboken Sikia og medredaktør for boka Sangglede og stemmebruk i skolen. Hun er en hyppig brukt seminarholder, kordirigent og produsent for større konsertproduksjoner, og har mottatt utmerkelser for sitt kulturarbeid for barn og unge. Ingrid er en av lederne av Kulturutvalget ved OsloMet og har flere styreverv i kulturlivet. Hun er en av gründerne bak Trall og sitter i redaksjonen som fortsatt utvikler Trall-prosjektet. I Levende Kulturarv leder Ingrid arbeidspakke 4.

Eilen Sunniva Bergvik

Stipendiat

Eilen Bergvik er stipendiat i prosjektet, og er til vanlig ansatt som universitetslektor i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet. Hennes forskningsinteresser er barns lek og hvordan lærere kan inspirere til lek, forholdet mellom lek og teater, samt bruk av figurer og figurteater i barnehagen. Eilen har jobbet mange år som barnehagelærer. Hun har tidligere vært med i et forskningsprosjekt om læreres deltakelse i lek i barnehage og skole sammen med Anne Greve og Knut Olav Kristensen, det resulterte i utgivelsen av boka «Sammen i lek» på Fagbokforlaget i 2023. Tittelen på doktorgradsprosjektet hennes er «Kultur for barn- en utforskning av ulike former for barns deltakelse og medvirkning i barnehagens samlingsstund».

Elise Torsnes

Prosjektmedarbeider

Add biography text for your team member here. You can also remove this text if you’d rather just have a name and title.

avatar placeholder

Synne Sagstad Imeland

Prosjektmedarbeider

Add biography text for your team member here. You can also remove this text if you’d rather just have a name and title.

team member avatar

Lise Lotte Berg Ågedal

Prosjektmedarbeider

Add biography text for your team member here. You can also remove this text if you’d rather just have a name and title.

team member avatar

Torill Vist

Prosjektmedarbeider

Add biography text for your team member here. You can also remove this text if you’d rather just have a name and title.

Anne Greve

Prosjektmedarbeider

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk ved institutt for barnehagelærerutanning på OsloMet. Hun er særlig opptatt av barns vennskapsrelasjoner og lek. I tillegg har hun forsket på barnehagelærernes profesjonshistorie og barnehagens historiske røtter. Hun ledet et forskningsprosjekt om læreres deltakelse i barns lek i barnehage og skole, som resulterte i boka Sammen i lek (2023), Fagbokforlaget, skrevet sammen med Knut Olav Kristensen og Eilen Bergvik.

Nina Engesnes

Prosjektmedarbeider

Add biography text for your team member here. You can also remove this text if you’d rather just have a name and title.

Nina Odegard

Postdoktor

Nina Odegard er for tiden førsteamanuensis ved USN og trer inn i postdoktor 1.august 2024.  Hun er barnehagelærer med doktorgrad på «Estetisk utforskning med gjenbruksmaterialer». Hennes forskningsinteresser er barnehagepedagogikk, estetisk utforskning, rom og materialer, pedagogisk filosofi, bærekraftspraksiser i barnehagen. Hun er i rekompprosjektet «Rommets kraft» hvor MUV, USN og 21 barnehager i partnerskap utvikler bærekraftige pedagogiske miljø i nettverk. Hun er også redaktør og programleder i podcasten Perspektiver – på barnehagefaglige fenomener sammen med Øystein Skundberg. I Levende Kulturarv er Nina involvert i arbeidspakke 3 & 5 med postdocprosjektet «Vitale lydlandskaper i et postteknologiske kollektive praksiser».

Jens Knigge

Prosjektmedarbeider

Jens jobber som professor i musikkpedagogikk ved Nord universitet der han leder forskningsgruppen «musikkrelaterte lærings-prosesser». Forskningsinteressene hans omfatter utdanning av musikklærere, musikkpedagogikk og flerkulturalitet, utvikling av musikalsk kompetanse og psykologiske aspekter ved musikkrelaterte læringsprosesser. Han har vært styremedlem i German Association for Research in Music Education (AMPF) og redaktør for Bulletin of Empirical Music Education Research (b:em). Jens har ledet mange ekstern finansierte forskningsprosjekter som for eksempel HKdir-prosjektet MoVeM og NFR-prosjektet OutMus. Han er for tiden prosjektleder for Horizon Europe-prosjektet dialoguing@rts (Advancing Cultural Literacy for Social Inclusion through Dialogical Arts Education) og arbeidspakkeleder for ERASMUS+ Teacher Academy TEAM. I Levende Kulturarv er Jens involvert som medlem i arbeidspakke 1 og har særlig ansvar for de kvantitative analysene av datamaterialet. Mer informasjon om Jens finnes på følgende nettside: https://jensknigge.info 

NN

P

Skroll til toppen