Kick-off for prosjektet

Tirsdag 13.februar hadde vi kick-off for prosjektet. Samlingen fant sted på OsloMet. Her møttes forskere og barnehageansatte til en tre-timers økt om utviklingsarbeid og inspirasjon til måter å bruke Trall på i barnehagens musikkarbeid. Ettermiddagen ble innledet med høytidelig snorklipping. Elisabeth og Siri rullet ut snoren, og Tove kunne klippe den og erklære at prosjektet er i gang.

Basert på tidligere erfaringer, fra blant annet prosjektet Utdanningsbarnehager, så startet vi samlingen med en kort gjennomgang av prosjektets målsettinger og ambisjoner. Det er viktig å ha et felles utgangspunkt når vi skal jobbe sammen.

Utviklingsarbeid er en arbeidsform som krever deltagelse fra alle, og i teorien så ønsker vi likeverdig deltagelse. I praksis er det ofte sånn at noen stemmer slipper mer til enn andre. I barnehagens hverdagsliv griper ulike faktorer inn i utviklingsarbeidet på måter vi ikke kan forutse i forkant. Vi startet med å lage en liten komposisjon sammen hvor vi lot John Cages prinsipp om sjanse styre hvordan musikken ble. Poenget var å synliggjøre at sammensetningen av deltagere og fysiske forutsetninger i et prosjekt kan være i endring. Men ved å gjennomføre så skaper vi resultater sammen.

Hoveddelen av møtet handlet om lek med TRALL og her følger noen highlights fra utprøvingen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen