Om prosjektet

I prosjektet Levende Kulturarv er vi særlig opptatt av hvordan musikk, i form av både tradisjonelle og nye sanger, bidrar til fornying og bevaring av immateriell kulturarv. Kulturdirektoratet beskriver immateriell kulturarv som levende tradisjoner og tradisjonelle kunnskaper som overføres mellom folk. I presentasjonen på immateriellkulturarv.no er det tydelig at den immaterielle kulturarven i de fleste tilfeller også er koblet til noe håndfast eller materielt. Dette kommer tydelig frem når UNESCO beskriver immateriell kulutrarv som «praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap og ferdigheter, samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og av og til enkeltpersoner anerkjenner som del av sin kulturarv» (UNESCO, 2003, artikkel 2).

Barnehagen er en viktig kulturarena for barn som vokser opp i dag. Musikk og sang utgjør en vesentlig og iboende del av miljøet i barnehagen, og kan sees som en del av barnehagens kulturarv og estetiske praksis. Kvaliteten på små barns hverdagsliv er nært knyttet til hvilke erfaringer og praksiser barn tar del av i barnehagen. Til tross for at mange har en formening om at norske barnehager bruker mye sang og musikk, så viser tidligere forskning at utvalget av sanger som synges er forholdsvis lite samt at store deler av musikkarbeidet er avhengig av ildsjeler som drar arbeidet fremover.

Prosjektet Levende Kulturarv skal skape en dypere forståelse av hvordan teknologi, i form av appen TRALL, kan hemme eller fremme barnehageansatte og barnehagelærerstudenters profesjonelle arbeid med musikk og kulturarv. Prosjektet vil også utforske immateriell kulturarvs betydning for barn som vokser opp i dagens flerkulturelle samfunn, kulturarvens betydning for profesjonsutøvere og studenters engasjement i barnehagens sang- og musikkpraksis, og teknologi i arbeidet med musikk og kulturarv.

Skroll til toppen