Temamøte: Ansattevalgte styrerepresentanter

Inger Marie Hagen ved Fafo presenterer ny forskning, som blant annet viser at knapt ett av fem selskaper oppfyller kravene om ansatterepresentasjon i styrene. LO og NHO ved Gro Granden og Halvor E. Sigurdsen kommenterer, og vi får innspill fra salen.

Det går nedover med styrene

Styrene i norske selskap er virksomhetenes øverste ledelsesorgan, og har blitt viktigere både for eierne og for de ansatte. Med Aksjeloven av 1973 fikk de ansatte rett til å være representert i styrene, men ny forskning viser dette skjer i knapt 1 av 5 selskap og at andelen er synkende. Derfor spør vi:

 • Styrerepresentasjon er en av de viktigste kildene til innflytelse og medvirkning for de ansatte, og for eiere og ledelsen til å få viktige bidrag fra organisasjonen. Hvorfor utnyttes ikke rettighetene?
 • De ansatte må aktivt kreve å bli representert; men hvordan ser fagbevegelsen og arbeidsgiverne på dette?
 • Ønsker man økt representasjon, eller ser man på dette som en konkurrent til tariffavtalene, Hovedavtalen og AML?

Program

 • Innledning :
  Inger Marie Hagen, FAFO
 • Kommentarer:
  Gro Granden, spesialrådgiver, LO og
  Halvor E. Sigurdsen, fagleder næringsjus, NHO
 • Innspill fra deltakerne

Sted: Styrerom PA 301, Pilestredet 46, 3. etasje. Dette er i HiOAs campus-område v/gml. Frydenlund

Relevant litteratur

Les Inger Marie Hagens artikkel: Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *