Åpent møte 29. april

Omstrukturering i høyere utdanning: Bidrar reduksjon i antall institusjoner og læresteder til økt kvalitet, eller til nedbygging av kunnskapssamfunnet?

Tema for møtet: Regjeringa har lansert 7 mål for utdanning og forskning. Ett av dem er å blåse liv i Stjernø-utvalgets rapport: «Vi har nå satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning. Målet med prosessen er å sikre høy kvalitet i alle studietilbudene i universitets- og høyskolesektoren.

Vi tar sikte på at stortingsmeldingen legges fram våren 2015. Se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2014/klare-prioriteringer-i-hoyere-utdanning-.html?id=749226

– Vi skal ikke starte strukturarbeidet med å tegne kartet. Først vil vi sette tydelige kvalitetskrav, så vil strukturen i høyere utdanning følge av disse standardene. Jeg tror likevel det er sannsynlig at en av konklusjonene i prosessen vil være at vi bør redusere antallet institusjoner. Det betyr ikke nødvendigvis en reduksjon i antallet læresteder eller campuser, men kvalitetskravene må få konsekvenser for strukturen, sier Røe Isaksen.

Tid: 29. april 2014, nærmere informasjon om tid kommer senere

Sted: HIOA

Målgruppe: Åpent for alle

Møteleder: Lars Gule, Førsteamanuensis HiOA, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Innledere:

  • Steinar Stjernø, Professor HIOA, Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialt arbeid
  • Arvid Ellingsen, Spesialrådgiver høyere utdanning og forskning i LO
  • Anita Solhaug, 1. nestleder NTL

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *