NTL og Forskerforbundet ønsker valgt rektor på OsloMet

Fingre holder penn som krysser av i boks med bokstaver stemmeseddel over.

INNLEGG: Norsk tjenestemannslag og Forskerforbundet ønsker å gjeninnføre valgt rektor på OsloMet. Vi mener valgt rektor er mer demokratisk, gir rektorrollen større legitimitet og faglig forankring ved universitetet samt en mer uavhengig rolle overfor eierdepartement. Vi oppfordrer styret til å bruke muligheten som nå byr seg.

Av Ingvild Nordang, Leder og hovedtillitsvalgt i NTL OsloMet og Erik Dahlgren, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet OsloMet

Med innføringen av såkalt enhetlig ledelse ved OsloMet har vi fått en rektor som ikke bare er faglig leder, men også administrerende direktør. Dette gir mye makt i to hender.

En av begrunnelsene for å innføre enhetlig ledelse, var at todelt ledelse gjorde beslutningslinjene lange og rollene uklare. Våre erfaringer med enhetlig ledelse er at det ikke har løst disse utfordringene, og at behovet for en universitetsdirektør – som bare er universitetsdirektør – ikke har blitt borte. Det vil alltid finnes ledelsesutfordringer i en stor og sammensatt kunnskapsorganisasjon, og todelt ledelse har mange fordeler og gir en bedre maktbalanse.

Styringsmodellen med en valgt rektor som styreleder og en ansatt administrativ direktør har en klar fordel: det er rektor som setter premissene for kjernevirksomheten og som har den strategiske ledelsen. Direktørens rolle er å legge til rette for rektor og den faglige virksomheten, og å iverksette vedtak som fattes av rektor og av faglig ledelse.

En valgt rektor henter sin legitimitet fra studentene og de ansatte ved institusjonen, og styringsmodellen støtter opp under institusjonenes autonomi, noe som er viktig for oss som universitet.

Legitimitet handler om lojalitet og troverdighet som går begge veier. Ved ansatt ledelse er det vanskeligere å inkludere de ansatte i drift og utvikling. Det er heller ikke utenkelig at ansatte ledere har større lojalitet oppover enn nedover i systemet, noe som kan svekke legitimiteten hos de ansatte. Vi har mange års erfaring med valgt rektor, og snart seks års erfaring med ansatt rektor. Det er første gang vi opplever en rektor som forlater laget midt i sesongen.

Ledelsesformen vi har i dag passer bedre i en bedrift enn i akademia. På OsloMet har vi fått merke at autonomien innsnevres, makt konsentreres og demokratiet forvitrer, med en rektor som “daglig leder”.

Ingvild Nordang og Erik Dahlgren

Ledelsesformen vi har i dag passer bedre i en bedrift enn i akademia. På OsloMet har vi fått merke at autonomien innsnevres, makt konsentreres og demokratiet forvitrer, med en rektor som “daglig leder”.

Rektor Rice foreslår at ny rektor ansettes ikke bare ut inneværende periode, men for enda fire år, fram til sommeren 2027. Han foreslår også at denne rektoren i tillegg kan søke en ny periode, slik at vedkommende eventuelt kan sitte helt til 2031.

Vi mener at sittende rektor bør legge til rette for at styret og universitetet kan bruke tid til å vurdere ansatt versus valgt rektor, framfor å haste dette gjennom med begrunnelsen at det ifølge noen i departementet ikke er mulig å gå over til valgt rektor.

Styret ved OsloMet trenger ikke skynde seg og ta en beslutning om ansettelse i fredagens styremøte. I stedet bør vi bruke tid på å utrede mulighetene, ettersom vi har en prorektor som har sagt seg villig til å fungere som rektor.

Vi ønsker oss en valgt rektor som tar medvirkning og medbestemmelse på alvor, har grunnleggende innsikt i universitetets egenart, som kan gi oss en tydelig faglig ledelse av OsloMet og en institusjonell forankring hos de ansatte.

Vi oppfordrer styret, alle studenter og ansatte til å bruke denne muligheten vi nå har fått til å snu utviklingen fra bedriftsledelse og markedsstyring til et universitet med autonomi bygget på demokrati og kollegiale fellesskap som vil sikre en bedre ivaretakelse av samfunnsoppdraget vårt.

Først publisert på Khrono, 17.06.21

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *