Lokale lønnsforhandlinger i høst

Fargerik illustrasjon av tre personer i møte

I høst er det lokale forhandlinger. NTL OsloMet inviterer til medlemsmøte og lønnsverksted i forkant av forhandlingene.Det skal gjennomføres lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalen § 2.5.1 på OsloMet i uke 43 (25.-29. oktober).

Krav kan fremmes av fagforening og/eller arbeidsgiver. Hvis du ønsker at NTL skal fremme lønnskrav på dine vegne i forhandlingene, må du utarbeide og sende inn et krav til oss.

Det forhandles om både stillingskoder og lønnstrinn. Du kan sende inn krav på en av delene eller begge deler.

OsloMet skal sikre sine ansatte et rimelig lønnsnivå og lønnsutvikling over tid. De lokale forhandlingene skal også ivareta et likelønnsperspektiv. Det er altså ikke bare de som har opplevd endringer i stilling eller arbeidsoppgaver som kan sende inn lønnskrav til 2.5.1.-forhandlinger.

Informasjonsmøte

NTL arrangerer informasjonsmøte for medlemmene:

Tid: Onsdag 25. august kl. 13:00 til 14:00   

Sted: Zoom.

Lønnsverksted 31. august og 2. september

På lønnsverkstedet får du individuell veiledning og hjelp til å utforme ditt krav. Lag et utkast til krav og ha det klart. I år blir lønnsverkstedet digitalt.

Velg det tidsrommet som passer deg best. Det er satt av 10 minutter til rådighet til hver enkelt, du vil få nærmere beskjed om eksakt tidspunkt etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Siste frist for påmelding er torsdag 26. august kl. 12.00

Kravfrist

Vi vil ha så mange krav som mulig! Krav skal sendes til oss på e-post til ntl@oslomet.no innen fredag 10. september kl. 14.00.

Tips til et godt krav

 • Bruk momentene fra lønnspolitikkens vedlegg 2 (ansatt.oslomet.no)
  • Begrunn kravet ut fra vurderingsmomentene – her kan du finne gode argumenter
 • Beskriv arbeidsoppgavene dine så konkret som mulig
  • Hvordan har stillingen utviklet seg?
  • Hvilke nye funksjoner er eventuelt kommet til?
  • Har du fått mer ansvar, og på hvilke områder?
 • Skriv strukturert og kort (en halv til en side), ingen vedlegg
 • Er det bakgrunnsinformasjon du mener vi trenger, skriv det i en e-post, ikke i selve kravet

Etter medlemsmøtet, sender vi ut mer informasjon.

Her kan du laste ned kravskjema (ansatt.oslomet.no)