NTL-dagen 2021: Fra styringsjag til tillit i akademia

Plakat for arrangementet med tittel og illustrasjon

NTL ved OsloMet inviterer til lunsjmøte den 3. september fra 11.30-12.30 i Pilestredet. Forskerne Tereza Østbø Kuldova og Eivind Falkum diskuterer nødvendigheten av tillitsreform av UH-sektoren med NTL- leder Kjersti Barsok og NTL Ung-leder Martin Kvalvik. Bli med i diskusjonen!

De siste tiårene har ideer basert på markedsstyring lagt premissene for endrings- og styringsreformer i offentlig sektor, også i universitet- og høgskolesektoren.

Institusjonene opplever press på å øke studiepoengproduksjonen, forskere møter forventninger om stadig flere publiseringspoeng, og studenter opplever at det viktigste de gjør på universitetet er å fullføre graden til normert tid. Alle konkurrerer med alle, og kvalitet viker for kvantitet. Kan vi bevege oss vekk fra styringsjaget og mot tillit i akademia?

Tid: 3. september 2021, kl. 11:30–12:30
Sted: Fysisk møte på i Pilestredet 35, Ellen Gleditschs hus PH131, Anna Felbers auditorium (smittevern vil bli ivaretatt)
Servering: kaffe og bolle
Arrangør: Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved OsloMet

Møtet er åpent for alle, så ta gjerne med deg en kollega!

Program

NTL jobber for å:

  • Endre mål- og resultatstyringen 
  • Etablere lederutdanning basert på offentlig sektors særpreg
  • Stanse og reversere utsetting og privatisering av offentlige oppgaver og utføre oppgavene med egne, faste ansatte
  • Fjerne organisasjonsmodeller basert på internfakturering og bestiller–utfører-tenkning

Les mer om Norsk Tjenestemannslag (ntl.no)

NTL arrangerer hvert år NTL-dager for å vise fram fagforeningen vår på arbeidsplassen samt sette søkelyset på saker vi jobber med. Stortingsvalget er viktig for NTL fordi politikken regjeringen fører får store konsekvenser for oss både som arbeidstakere og som innbyggere. Vi ønsker å oppfordre alle til å bruke stemmeretten sin.

Arrangementet er delvis finansiert av Norges forskningsråd og prosjektet nr. 314486 – Digital Prism and the Nordic Model of Workplace Democracy under Pressure (DigiWORK).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *