Nytt styre er valgt

Ingvild Nordang

På årsmøtet 2. juni ble det valgt nytt styre for neste periode, og Ingvild Nordang ble gjenvalgt som leder. Årsmøtet vedtok også en ny handlingsplan.

Nytt styre fra august 2022

Ingvild Nordang (leder)
Hebe Gunnes (kasserer)
Amir Haghighi
Anders Lyng
Nina Eriksen
Mari Devik
Asta Bye
Mari Helén Varøy
Marte Granlund (Ung-kontakt)

Vara:
Beate Dessingthon
Palle Nielsen
Vebjørn Nordhagen
Kamran Bagheri

Styret konstituerer seg selv på første styremøtet i august.

Revisorer:
Kari Torslett
May-Lill Skogli

Valgkomité:
Kari Odberg (leder)
Kristen Nordhaug
Astrid Olsen
Andreas Lillebråten
Randi Gavelstad

Bevilget penger til solidaritetsarbeid

På årsmøtet ble følgende bevilgninger enstemmig vedtatt:

  • Kr 20 000 til Norsk Folkehjelp
  • Kr 20 000 til Nei til atomvåpen
  • Kr 20 000 til Palestinakomiteens prosjekt Making women visible (kurs for fagorganiserte kvinner i Palestina)

Ny handlingsplan for 2022–2023

Årsmøtet vedtok ny handlingsplan for perioden. Den innholder punkter styret skal jobbe med innen følgende tema:

  • Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
  • Rekruttere nye medlemmer
  • Skape et godt fellesskap og beholde eksisterende medlemmer
  • Få gjennomslag for NTLs forsknings- og utdanningspolitikk
  • Samfunnspåvirkning, miljø og solidaritet

Les hele handlingsplanen:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *