Anbefaler å stemme nei

Fingre holder penn som krysser av i boks med bokstaver stemmeseddel over.

Styret ved NTL OsloMet anbefaler medlemmene å stemme nei til årets oppgjør.

Styret ved NTL OsloMet vedtok på styremøte 7. juni følgende anbefaling:

Vi oppfordrer alle medlemmer til å stemme i uravstemningen.

LO Stat og NTL har anbefalt forslaget etter en veldig krevende mekling i en uforutsigbar prisstigningstid. Resultatet sikrer et sentralt tillegg til alle og nye ansiennitetsstiger som sikrer opprykk på en bedre måte enn i dag. Oppgjøret har en god likelønnsprofil og sikrer også de lavest lønte.

Vår anbefaling er likevel å stemme nei. Dette fordi det også i år er satt av en stor pott til lokale forhandlinger (30 %). Vi er opptatt av at lønn er fordeling av verdiskapningen og ikke belønning. Det er i de sentrale, kollektive forhandlingene vi best kan utjevne lønnsforskjeller og hindre reallønnsnedgang for våre medlemmer. Lokale forhandlinger kan skape store forskjeller ved at noen får og andre ikke.

Innretningen på det generelle tillegget gjør dessuten at de som tjener over lønnstrinn 64 får et høyere tillegg. Vi ønsker en fordeling som reduserer forskjellene fra høyest til lavest. Prosenttillegg legger opp til at forskjellene bare vil øke.

Husk å stemme i NTLs uravstemning

Det er medlemmene som bestemmer om løsningsforslaget skal aksepteres. Fristen for å stemme er 17. juni kl 10.00. Vi oppfordrer alle medlemmer til å stemme!

NTL sentralt har sendt ut e-post og sms til dem de har adresse og nummer til. Har du ikke mottatt invitasjon med personlig lenke til avstemning, så kan du logge deg inn fra denne siden:

https://compendiamedlem.no/Avstemning/NTL/avstemning.nsf

Bruk NTL-medlemsnummer (starter med 75, kun siffer) som brukernavn og fødselsdato (ddmmåå) som passord. Finner du ikke medlemsnummeret ditt, ta kontakt med oss på ntl@oslomet.no – vi hjelper gjerne!

På avstemningssiden finner du kopi av riksmeklerens møtebok og et uravstemningsbrev fra NTL  der de viktigste resultatene er oppsummert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *