Lokale lønnsforhandlinger på OsloMet

Illustrasjon: kvinne og mann i duse farger

Det blir lokale lønnsforhandlinger på vår tariffavtale i høst. 30 prosent av potten fra det sentrale oppgjøret er satt av til dette.

Sentrale tillegg

Medlemmene i LO Stat stemte ja til lønnsoppgjøret, og de sentrale forhandlingene er da i mål. Hver enkelt av dere har fått 10 000,- (opp til ltr. 64) eller 1,7 prosent (fra ltr. 64) i varig lønnstillegg fra 1. mai. Les om oppgjøret på ntl.no.

Det har også blitt enighet om nye ansiennitetsstiger for stillingskoder som er i ramme, f.eks. stipendiater, førstekonsulenter og førsteamanuensis. Les mer om det nye systemet for ansiennitetsopprykk på ntl.no.

Utbetaling av tillegget

DFØ har meldt om en del trøbbel med overgang til ny avtale (nye stiger m.m.), men vi har fått høre at OsloMet håper det generelle tillegget blir betalt ut på septemberlønnen.

Lokale forhandlinger

Det blir også lokale forhandlinger i høst. NTL ønsket at alt skulle fordeles sentralt, men arbeidsgiver fikk gjennomslag for å dele opp potten.

Nytt av i år er at det kun er NTL (LO) og YS som skal forhandle med ledelsen på vårt tariffavtaleområde – 30 % av oppgjøret er satt av til dette. Unio, Akademikerne og de uorganiserte følger det andre tariffavtaleområdet og skal fordele hele potten lokalt (ingen av de gruppene har fått lønnstillegg enda).

NTL har hatt medlemsmøte og styremøte for å diskutere prioriteringer for forhandlingene. Vi har flere muligheter: å  fremme krav om et (flatt) kronetillegg til våre medlemmer, generelt kronetillegg men med ulike summer, fremme gruppekrav og/eller individuelle krav.

Vi ber dere om å sende inn krav, og da er det OsloMets lønnspolitikk (vedlegg 2) som ligger til grunn for utforming av kravet (ansatt.oslomet.no). Krav kan fremmes av fagforening og/eller arbeidsgiver. Derfor: Hvis du ønsker at NTL skal fremme lønnskrav på dine vegne i forhandlingene, må du utarbeide og sende inn et krav til oss.

Mer informasjon om 2.5.1-forhandlinger og kravskjema finner dere på ansattsidene til OsloMet.

Se vedlegg til utsendt e-post for å vite mer om rammer for krav og prioriteringer.

NTLs prioriteringer

Etter medlemsmøte og i styremøte for NTL OsloMet har vi vedtatt følgende prioriteringer for de lokale forhandlingene:

 • Lik lønn for likt arbeid
 • Likelønn mellom kvinner og menn
 • De som har hatt en svak lønnsutvikling og tapt kjøpekraft

Tidsplan og frist

 • Lønnsverksted onsdag 31. august og torsdag 1. september (uke 35)
  • Ta med et utkast og få veiledning til ditt krav, vi kan også finne fram relevant statistikk om lønnsnivå og -lønnsutvikling
  • Info om påmelding sendt ut på e-post
 • Frist innlevering av krav:  fredag 9. september kl. 14 (uke 36)
  • bruk kravskjema på ansattsiden (se lenke over)
  • Kravskjema sendes til ntl@oslomet.no

Dersom det er noe du lurer på, kontakt oss på ntl@oslomet.no.

Kravbehandling

NTLs styre og plasstillitsvalgte skal planlegge forhandlinger, behandle og prioritere individuelle krav 13.-14. september.

Forhandlingene

Forhandlingene finner sted i slutten av oktober. Protokollen skal etter planen offentliggjøres 3. november.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *