NTL støtter det palestinske folket

Palle og Marte forteller om solidaritetstur til Palestina

Den 29. november markerte NTL OsloMet FNs internasjonale solidaritetsdag med det palestinske folk.

Ingvild Nordang innledet på møtet:

– Det palestinske folk har blitt berøvet sine rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse og egen stat. NTL, som del av fagbevegelsen, støtter det palestinske folks kamp for frihet. Vi vil bidra til å sette lys på palestinernes uholdbare situasjon, og vise at vi er mange som står i solidaritet med dem. Samtidig protesterer vi mot Israels folkerettsbrudd, apartheid-politikk og krigføring. Vi krever handling nå!

– FNs spesialrapportør i de okkuperte palestinske har også sagt at handelsavtaler med Israel må stanses for å presse fram en slutt på okkupasjonen og apartheid.

– NTL krever at den norske regjeringa innfører sanksjoner mot staten Israel og stiller Israel til ansvar for brudd på folkeretten og menneskerettighetene. Norge må aktivt bruke sin plass i sikkerhetsrådet til å fremme iverksettelse av sanksjoner for å få Israel til å etterleve FNs egne vedtak.

Solidaritet med Palestina

På det åpne lunsjmøtet om solidaritetsarbeid fikk vi høre og se bilder fra flere NTLere som har vært i Palestina i høst. Pandemi og restriksjoner har de siste par åra gjort det vanskelig å få sendt folk ned dit, men endelig var det mulig å få det til.

Anka Ødegaardshaugen og Marja Lundell fortalte om kurset Making Women Visible (palestinakomiteen.no) som de var med å arrangere i september, med støtte fra blant andre NTL OsloMet. Kurset er et samarbeid med fagforeningen New Unions, og dreier seg om å bygge selvtillit gjennom konkret arbeid med aktivisme.

Palle Michael Nielsen og Marte Granlund (se foto over) fortalte om solidaritetsturen de var på også i september sammen med fagforeningskamerater i Palestinakomitéens faglige utvalg. De fortalte om forholdene i Palestina og sterke historier fra folk og grupper de hadde møtt.

Vi diskuterte til slutt om det kan være en idé og opprette Palestinas venner her på OsloMet, og det virket å være interesse for det. Ta kontakt med Palle eller Marte dersom du ønsker å være med.

Marte: magr@oslomet.no

Palle: pmichael@oslomet.no

Vedtak fra NTLs landsmøte

NTLs landsmøte vedtok i november en uttalelse til støtte for et fritt Palestina:

«NTL mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og trygghet, og ser med stor fortvilelse på hvordan situasjonen i Palestina har utviklet seg de siste årene. Okkupasjonen fortsetter, det bygges nye israelske bosettinger og Israel har terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner som jobber for å dokumentere brudd på menneskerettighetene.

NTL krever at norske myndigheter må arbeide for at Israel avslutter okkupasjonen og annekteringen av palestinske landområder. Blokaden av Gaza må oppheves og den folkerettsstridige muren må rives. Israel må anerkjenne palestinske flyktningers og deres etterkommeres rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt. NTL mener norske myndigheter må støtte en demokratisk to-statsløsning og anerkjenne Palestina som en egen stat innenfor grensene fra 1967. Regjeringen må aktivt jobbe for reelle fredsforhandlinger!»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *