Stopp menneskerettsbruddet, gi Fosen-samene landet sitt tilbake

Utsnitt av det samiske flagget

Vi gratulerer med den samiske nasjonaldagen! Samtidig ber vi regjeringen rette seg etter Høyesteretts dom. Det pågår fortsatt menneskerettsbrudd på Fosen, 848 dager etter at Høyesterett avgjorde at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig.

Før jul kom det til en avtale mellom Sør-Fosen og Fosen Vind, men saken er langt fra løst. Den norske stat har overlatt til Fosen-samene sjøl å rette opp i menneskerettsbruddet de har blitt utsatt for, og Nord-Fosen sijte opplever at det er liten vilje til faktiske forhandlinger hos de som eier vindturbinene på Nord-Fosen.

Vi trenger en grønn omstilling som også tar naturkrisa på alvor, og som ivaretar menneskerettighetene, inkludert urfolks rettigheter.

Regjeringens håndtering av saken, eller mangel på sådan, svekker tilliten til staten. Norge var det første landet som ratifiserte ILO-konvensjon 169 om urfolks og stammefolks rettigheter og vedtok FNs erklæring om urfolks rettigheter i 2007. Men ettersom tiden går, framstår staten i denne saken mer som en kolonialist ved å kjøre over urfolks rettigheter. Regjeringens oppførsel vil svekke Norges omdømme og troverdighet internasjonalt.

Regjeringen må ikke gjenta feilene fra Alta-utbyggingen for over 40 år siden. Regjeringen må ta ansvar og umiddelbart føye seg etter Høyesteretts dom. Riv vindturbinene og la samene på Fosen få landet sitt tilbake!

NTL ved OsloMet 6. februar 2024

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *