Kjersti Barsok, NTL. Foto: Lars Berg Hemans

Fagbevegelsen og klimakampen

Hvordan kan fagbevegelsen bli en sterkere pådriver i klimakampen? Velkommen til panelsamtale om gapet mellom en tiltagende global oppvarming og en klimapolitikk som ikke kutter utslippene raskt nok. Sted: Pilstredet 35, Auditorium PI254 Dato og tid: torsdag 12. januar 2017 kl. 14.30 – 16.00 Broen til framtiden er blitt kjent som folkets klimakonferanse, og er et samarbeid mellom forskere og […]

Medlemsmøte: Pensjon og pizza

Velkommen til NTL HIOAs første medlemsmøte i høst: «Pensjon og pizza» Pensjon kan være både komplisert, overveldende og litt strevsomt. Åsne Refsdal og Jorunn Folkvord fra Forsvar Offentlig Pensjon gjør pensjon forståelig og tilgjengelig. Gjennom en lett og ledig innledning vil du få vite om både tjenestepensjon, AFP og folketrygd. Det blir lagt stor vekt på å forstå hvordan folketrygden […]

Aksel Hagen. Foto: NTL HiOA

Høring om NTLs forsknings- og utdanningspolitikk

NTLs forbundsstyre nedsatte i 2015 en arbeidsgruppe som skulle formulere forslag til NTLs politikk for forskning og utdanning. Arbeidsgruppa har analysert den generelle utviklingen i sektoren og vårt mål er at dette arbeidet vil bidra til å forbedre NTLs politikk på området. 20. juni arrangerte NTL HiOA et høringsmøte med Aksel Hagen fra arbeidsgruppen for å diskutere meldingen og forslaget […]

Linn Herning. Foto: R. Gavelstad

Hva skjer når velferdstjenester tas over av kommersielle selskap?

Linn Herning fra alliansen For velferdsstaten og forfatter av boka Velferdsprofitørene holdt et spennende innlegg på NTLs lunsjmøte 13. juni med tittelen: «Hva skjer når velferdstjenester tas over av kommersielle selskap?» Hun snakket om konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Hvilke konsekvenser vil denne utviklingen ha: for kvaliteten på tjenestene? for arbeidstakeres rettigheter? for forvaltningen av fellesskapets skattepenger? Hvilken rolle […]

Tariff skrevet med magnetbokstaver på brunt bord. Foto: colourbox.no

Lunjsmøte om tariffoppgjøret i staten

I forbindelse med meklingsresultatet  og den kommende uravstemningen i staten, så har vi invitert forbundssekretær Thomas Sandvik. Thomas kommer for å informere om selve oppgjøret i staten og for å svare på spørsmål fra dere. Tid: fredag 3.juni, klokken 11:00-11:45 Sted: Auditorium S141, Pilestredet 48 Ta med matpakka, NTL spanderer frukt, kaffe og te. Lunsjmøtene er rettet mot medlemmer i […]

Mann som holder opp stort ur. colourbox

Lunsjmøte: Fleksitid og overtid i staten

Velkommen til NTLs lunsjseminar «Fleksitid og overtid i staten» den 12. mai 2016. Hva sier egentlig regelverket om fleksitid/overtid? Hva kan vi som arbeidstakere bli pålagt eller ikke fra arbeidsgiver, og når skal man få overtid eller fleksitid? Når kan man si nei, og når kan man si at dette gjør vi kun mot overtidsbetaling? Kan arbeidsgiver nekte ansatte å benytte […]

Brudd i forhandlingene i staten

En time over midnatt brøt LO Stat forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor. Regjeringen har vist sitt sanne ansikt i disse forhandlingene. Dette er et angrep på våre medlemmer og deres rettigheter, sier en oppgitt LO Stat-leder Tone Rønoldtangen. Les mer her: http://www.lostat.no/forsiden/brudd-i-staten-article1924-6.html Staten styrte fram brudd Staten tilbød […]

Folk lytter til Elisabeth Eide på lunsjmøte

Interessant lunsjmøte

Årets andre lunsjseminar i regi av NTL HiOA gikk av stabelen 26. april. Denne gangen snakket Elisabeth Eide om hvorfor folk flykter og hvordan de blir møtt. Har du tips til andre tema for senere lunsjmøter, ta kontakt med ntl@hioa.no.

Randi Gavelstad, Anders Lyng, Anita Busch (NTL sentralt), Amir Haghighi, Nina Eriksen, Anniken Bakke og Kamran Bagheri på repmøte i NTL UH

HiOA på plass på representantskapsmøtet

På bildet: Randi Gavelstad, Anders Lyng, Anita Busch (NTL sentralt), Amir Haghighi, Nina Eriksen, Anniken Bakke og Kamran Bagheri. I tre dager har delegater fra NTL HiOA deltatt på representantskapsmøte i Landsforeningen for universiteter og høgskoler (NTL UH) som ble arrangert i Oslo. Der fikk vi blant annet foredrag fra nestleder i NTL Kjersti Barsok og høre om lønnsforhandlingene fra […]