Streaming og dokumenter fra åpent møte 29. april

29. april ble det  avholdt åpent møte med følgende tema: Omstrukturering i høyere utdanning: Bidrar reduksjon i antall institusjoner og læresteder til økt kvalitet, eller til nedbygging av kunnskapssamfunnet? Hele møtet ble streamet og finnes her Steinar Stjernøs presentasjon er lagt ut her  

Åpent møte 29. april

Omstrukturering i høyere utdanning: Bidrar reduksjon i antall institusjoner og læresteder til økt kvalitet, eller til nedbygging av kunnskapssamfunnet? Tema for møtet: Regjeringa har lansert 7 mål for utdanning og forskning. Ett av dem er å blåse liv i Stjernø-utvalgets rapport: «Vi har nå satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning. Målet med prosessen er å […]