Fremtidens lærebok skrives her!

OsloMetX, i all beskjedenhet

På OsloMetX gir vi studenter alternative måter å bearbeide fagstoff på, gjennom en ny sjanger lærebøker som er dynamiske og interaktive. Disse utvikles i fagmiljøer som ønsker mer studentaktivitet og mindre rene forelesninger;  vi kaller dem digitale læreverk. 

Et digitalt læreverk inneholder typisk korte tekster, bilder, videosnutter og interaktive quizer.  Her møter studentene et remediert fagstoff utviklet av undervisere med høy grad av bevissthet rundt eget digitale forfatterskap og formidling på nett.

Tre ulike skjermbilder fra en læringssti viser ulike innholdstyper med helhetlig design. Tekst og bilde, miniforelesning med undertekst, og en quiz.
Utdrag fra læreverket Applied Statistics (2022)

NYHET: Applied Statistics

Bli kjent med førsteamanuensis og lege David Jahanlu, som står bak læreverket Applied Statistics (2022). Her forteller han litt om hvordan fagstoffet er bygget opp, og hvordan han liker å jobbe.