Hvor skal man begynne?

Et digitalt læreverk gir mulighet for å ta i bruk blandede læringsformer for å stimulere til læring og kunnskapsutvikling. På veien skjer det noe spennende; vi utvikler den digitale fagformidleren – sammen.

  1. Fagmiljøene deltar med representanter på PISA-kurs, som gir innføring i helhetlig transformasjon av emner. 
  1. Etter endt kurs kvalifiserer man til tittelen Ansvarlig redaktør for et læreverk man ønsker å publisere. Dette skjer i samarbeid med oss i OsloMetX; vi deltar som medierådgivere og støtteapparat, ganske tett opp mot den tradisjonelle forlagsmodellen.  
  1. Dersom læreverket møter publiseringsstandardene for OsloMetX, publiseres læreverket etter avtale. Først som beta-test med en mindre gruppe, deretter åpent for alle. OsloMetX markedsfører læreverket på ulike digitale flater, i samarbeid med redaksjonen. 
  1. Læreverket skal oppdateres og revideres minst én gang i året. Dette skjer på egen server.

Hver enkelt redaktør er ansvarlige for faglig innhold, mens OsloMetX sikrer den formmessige, tekniske og helhetlige kvaliteten på læreverket – ikke minst når det gjelder universell utforming.

Bilde av Tora Fjeld Homme og skjelettet Kjell, hentet fra videoen "Hode, skulder, kne og tå". Fra læreverk i Anatomi, fysiologi og biokjemi
Tora og Kjell viser «Hode, skulder, kne og tå» på Latin. Fra læreverk i Anatomi, fysiologi og biokjemi (2020)

 Hva kjennetegner læreverk på OsloMetX? 

  • korte, klare og konsise fremstillinger 
  • ingen tunge akademiske formuleringer 
  • personlige og muntlige i formen 
  • kvalitetssikrede og gjenstand for årlige revisjoner 

Alle læreverk publiseres 100 % åpent, noe som gjør at de ikke bare kommer studentene ved OsloMet til gode; alle utdanningsinstitusjoner, fagmiljøer, praksisfelt og arbeidsliv kan ta del i denne kunnskapssamlingen. 

Sjekk ut våre geniale tips for navigering i læreverkene: Geniale tips