TRANSFORMASJON

PISA-modellen

Grunnmuren til OsloMetX er PISA-modellen. PISA står for Presentasjon, Interaksjon (på nett), Samhandling og Analyse. Dette er bestanddelene til utviklingen av digitale læreverk. OsloMetX tilbyr PISA-kurs for undervisere som ønsker å legge til rette for blandede læringsformer og en mer studentaktiv undervisning. Med andre ord, ønsker du å publisere ditt eget læreverk på OsloMetX, må du først gå PISA-kurs.

Gjennom kurset jobber vi etter PISA-modellen, som er en sirkulær arbeidsmodell der læringen settes i sentrum. Målgruppen er studentens læring, men underviseren skal også gjennom en reise; dette er nemlig en ny type fagformidling. Forelesningsnotatene, de gamle powerpointene, de tunge akademiske tekstene; alt skal knas og remedieres slik at de tilpasses nett og treffer målgruppen.

Det kaller vi digital transformasjon.

Nærbilde av bokhylle med en blanding av mediefaglige bøker, nettbrett, mobil og PC.
foreleser under opptak i studio

Interessert i å gå PISA-kurs?

PISA-kurset krever omlag 50 timers arbeidsinnsats, fordelt på:

  • gjennomgang av det digitale læreverket «PISA»
  • samhandling rundt utvikling av eget kurs, ad-hoc miniforelesninger/demonstrasjoner, samtale o.l. (5 samlinger)
  • hjemmelekse med ytterligere utvikling av eget kurs

Se kursinnholdet på x.oslomet.no

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på: oslometx@oslomet.no