Ved OsloMet benytter vi en rekke ulike systemer og digitale løsninger. I midten sitter en skjult perle, og den heter OpenEdX. Det er et av verdens mest brukte kursplattformer – som vi ved OsloMet bruker som et slags forleggeri av fremtidens lærebøker.

Today, the Open edX platform powers more than 2,400 learning sites worldwide.

openedx.org

Læringsplattformen edX.org ble utviklet av MIT og Harvard i 2012. Alt i 2013 ble plattformen Open edX tilgjengelig med åpen kildekode (Open Source). Det betyr at hvem som helst kan laste ned og kjøre sin egen versjon av plattformen, uten å måtte betale verken Harvard eller MIT. Open edX brukes av alt fra små bedrifter til universiteter, og til globale aktører som Microsoft og IBM.

OsloMet har til enhver tid to lokale instanser av Open edX gående. Én for å jobbe med utvikling av nye titler («kladdX»), og en for å jobbe med revisjon av publiserte titler («revisjonX»). Publiseringsinstansen https://x.oslomet.no ivaretas nasjonalt av kunnskapssektorens tjenesteleverandør, Sikt.

Du kan lese mer om det globale open edX-prosjektet på openedx.org/about-open-edx

Logo av teksten Powered by Open EdX.

Hvorfor Open edX når vi har Canvas?

  • Et læreverk som deles åpent vil kreve en kontinuerlig forbedring og revisjon. Dette skal komme alle brukere til gode, fremfor lokale endringer bak lukkede rom. Slik kan fagmiljøene eie eget digitale forfatterskap, i samspill med alle som spiller inn endringsforslag. Les mer om læreverk.
  • Kunnskap gjøres tilgjengelig for alle, på tvers av institusjoner.
  • Med økende GDPR-uro på kontinentet, er Open edX et sikkerhetsnett å regne – fordi plattformen er Open Source, har OsloMet full råderett over innhold og brukerdata.

Men hvis det er Open Source, hvem vedlikeholder plattformen?

Open edX-prosjektet ivaretas av en nonprofit-organisasjon som ledes av Harvard og MIT. Deres visjon er inkluderende læring og utdanning. De jobber i skjæringspunktet mellom pedagogikk og digital innovasjon, og samarbeider med alle mulige interessenter. Dette utløser forbedringer av plattformen flere ganger i året.