Alle mann på UU-dekk!

Som en av hovedløsningene ved OsloMet, har forlagshuset OsloMetX en tydelig strategi for universell utforming. Men hva handler den egentlig om?

AV OSLOMETX

Kommandoen «Alle mann på dekk» stammer fra seilskutetiden, og ble gitt for å mobilisere krefter før et viktig arbeid som krevde en allemannstørn. Selvom uttrykket kanskje ikke er like vanntett i 2023, velger vi likevel å bruke det. Det er nemlig på tide å ta innover seg universell utforming.

OsloMet sine nettsider kan vi lese: «Universell utforming av både dokument, nettsider og undervisningsmateriale er viktig for at all informasjon skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av fysiske eller kognitive evner (…)»

Vi snakker for lite om formidling i digitale flater.

OsloMetX

OsloMetX publiserte akkurat sin egen tilgjengelighetserklæring. Den kan du se her: Tilgjengelighetserklæring for OsloMetX. Den er viktig ikke bare for å oppfylle kravene om universell utforming, men fordi den underbygger vår viktigste kjerneverdi: Å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle. Les mer om arbeidet med læreverk her på bloggen.

Inkludering – også på digitale flater

I likhet med alle andre statlige bedrifter skal også vi legge til rette for at innhold er universelt utformet, slik at vi kan ta hensyn til at mennesker har ulike funksjonsevner. Det kan være at noen har en funksjonsnedsettelse du må ta spesifikt hensyn til – men alle studenter og kolleger vil kunne nyte godt av at dine ressurser er lett tilgjengelig. Det er derfor ikke for det lille mindretall, men noe som angår alle. Så hvorfor gjør ikke alle det? Vår teori: Vi snakker for lite om formidling i digitale flater.

For hva innebærer det å «gå digital»? Skal det forenkle, erstatte eller berike? Sannsynligvis alle tre, på et eller annet tidspunkt. Men det vi ikke skal glemme, er at vi jobber med inkludering. Det må også la seg oversette til det digitale.