Mindre fornøyd med livet under korona

Alt tatt i betraktning, hvor tilfreds er du med livet i dag? Dette spørsmålet svarte norske arbeidstakere på i 2019 og deretter i 2020, midt under pandemien. Nan Zou Bakkeli har sammenlignet svarene. Det er neppe overraskende at rike er lykkeligere enn fattige, friske mer tilfredse enn syke og folk i familier lykkeligere enn enslige. Men hvordan har det gått med den store gruppen nordmenn som ikke har alle disse lykkefaktorene på plass?

portrait of researcher Nan Bakkeli

Les intervju med Nan om forskningen her: Mindre fornøyd med livet under korona – OsloMet

Paperet kan du lese her: Health, work, and contributing factors on life satisfaction: A study in Norway before and during the COVID-19 pandemic – ScienceDirect

Blir det en korona-babyboom?

Blir det en korona-babyboom?

Senterlederen har skrevet ny spalte i Morgenbladet og spør Blir det en korona-babyboom? – Morgenbladet. Hvordan COVID-19 kan ha påvirket frukbarhet er dessuten et spørsmål som FN også er opptatt av. Mamelund er invitert til et webinar10-11 mai (United Nations Population Division Expert Group Meeting on the Impact of the COVID-19 Pandemic on Fertility) og vil gi et innlegg om hvordan Spanskesyken påvirket fruktbarheten i årene 1918-1920.

Hvorfor er innvandrere mer utsatt for COVID-19 pandemien?

Folkehelseinstituttet har kommet med ny rapport og de finner samme resultat som i UK: bakenforliggende sykdommer og sosiale forhold man har registerdata på, kan ikke forklare den høye sykdomsbyrde for enkelte fødelandsgrupper. Mer forskning trengs for å finne mekanismene for forskjellene.

Senterlederen har blitt intervjuet om rapporten og om hvorfor innvandrere er så utsatte for COVID-19 pandemien i Avisa Oslo. Les mer her:

Innvandrer, Innvandrere | Svært høye smittetall blant innvandrere. Ingen vet hvorfor (ao.no)